L, C, M, KD och SD har nu röstat nej till att införa offentlighetsprincipen i alla skolor …

Enligt tidigare beslut blev privatskolor undantagna från offentlighetsprincipen när det gäller lärartäthet, andelen behöriga lärare, skolresultat och mycket annat med motiveringen att detta är “affärshemligheter”.

Det var SCB (statistiska centralbyrån) som beslutade att “statistiksekretess” ska gälla för friskolorna.

För att alla skolor ska behandlas likvärdigt beslutades att denna hemligstämpel också ska gälla även de offentliga kommunala skolorna.

De som är emot offentlighetsprincipen för friskolor hittar på alla möjliga svepskäl.

Det blir för krångligt och dyrt för de små skolorna som måste lägga ner en massa arbetstid och pengar på att redovisa statistik, framhäver dess förespråkare för undergrävande av principen om offentlighet.

Till undergrävarna har sällat sig Svenskt Näringsliv:

Offentlighetsprincipen skulle omöjliggöra förekomsten av fristående skolor i aktiebolagsform, skriver Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i SvD.

Inte helt förvånande så är även Friskolornas Riksförbund starka motståndare till offentlighetsprincipen.Denna sammanslutning menar att det “inte är all skolverksamhet som är myndighetsutövning”.

Man säger också att om offentlighetsprincipen införs så skulle det “slå hårt mot de börsnoterade skolföretagen”, som enligt Friskolornas Riksförbund är beroende av sekretess för att kunna fungera på en marknad.

Och det är ju detta som är kärnfrågan – att vi har fått ett helt galet skolsystem som fungerar som ingår i en “marknad”. En marknad där skolelever förvandlas till “kunder” i jakten på vinster.

Vi har fått en helt absurd situation där vi skattebetalare inte ska ha insyn i hur våra skattepengar används.

Nu har frågan behandlats i riksdagens utbildningsutskott där har man röstat om förslaget att införa offentlighetsprincipen i alla skolor. Omröstningen skedde i riksdagen.

Så här skriver, Daniel Riazat, vänsterpartiets talesperson i utbildningsfrågor på sin Facebooksida:

Vi blev klara med utbildningsutskottets sammanträde nyss (26 november; min anmärkning). Med 10 röster mot 7 avslog utbildningsutskottets mitt/Vänsterpartiets förslag om att införa offentlighetsprincipen för alla skolor.

S och MP stöttade förslaget medan alla borgerliga partier och SD röstade emot.

Hur Liberalerna vågar kalla sig för ett skolparti förblir ett mysterium. Men kampen tar inte slut här. Nu får vi trappa upp striden som är kärnan till varför borgerligheten inte vill att alla skolors uppgifter ska vara offentliga, nämligen de enorma bolagen som bedriver skolverksamhet med ett enda syfte – att göra vinst.

Detta måste stoppas!

Daniel Riazat (V).

Som sagt:

V, S och MP röstade för att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor.

M, C, L, KD och SD röstade mot att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor.

Rolf Waltersson

You May Also Like