Foto: Rolf Waltersson

Första maj Eskilstuna

Vänsterpartiets Första maj-demonstration började med samling på Järntorget. Sedan gick man under röda fanor genom Nyfors, upp förbi järnvägsstationen, ner över Fristadstorget, och till Rademachersmedjorna med sedvanliga tal, och musik av (punk)gruppen ”Halva mänskligheten”.

När man passerade Fristadstorget hade Socialdemokraterna samlats på torget för att förbereda sitt Första maj-firande.

Talare vid Rademachersmedjorna var Maria Forsberg som koncentrerade sig på vad som händer i Eskilstuna kommun där den politiska majoriteten S+M vill göra kraftiga nedskärningar inom skolan och varslar om att säga upp både lärare och annan skolpersonal. (se lästips)

Maria tog också upp majoritetens (S+M) förslag att sälja ut 49 procent av kommunens energibolag Eskilstuna Energi & Miljö. (som förkortas EEM) På initiativ från V pågår nu en namninsamling med krav på lokal folkomröstning för att på så sätt kunna stoppa utförsäljningen. Det krävs cirka 9 000 namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning. Kommunallagen tillåter inte digital namninsamling. Det måste vara fysiska underskrifter. (se lästips)

I sitt tal tog Maria även upp situationen inom Region Sörmland där sjukvården bokstavligen går på knäna och där man varslar 700 anställda om uppsägning. När det i stället behövs ”fler händer” inom vården, ska det nu bli färre. Naturligtvis handlar det om pengar, ”att få ekonomin i balans”, som det heter. Att ekonomin är ur balans beror nog snarare på att den varit underbalanserad från början, för liten, i förhållande till behoven. Men även den höga inflationen tär både på kommunens och regionens budget när pengarna blir mindre värda.

Kan lägga till att V tillsammans med några andra oppositionspartier (V, MP, C och L om jag minns rätt) föreslagit 70 miljoner kronor mera till kommunen för att stoppa nedskärningarna inom skolan. Pengar som kan tas ur kommunens överskott. Varför ska man ha ett överskott samtidigt som verksamheten blöder?

Huvudtalare var V:s riksdagsledamot från Sörmland (Oxelösund), Lotta Johnsson Fornarve, som talade om vad som händer på riksplanet samt internationellt.

På det nationella planer handlar det om att ”ta tillbaka kontrollen över välfärden”, över skola, vård, omsorg och annat som blivit privatiserat och nu drivs av vinstintresse i stället för av människornas intressen och behov.

Lotta talade om Nato och om DCA-avtalet, som ger USA fritt spelrum på 17 svenska militärbaser. Ett avtal som naturligtvis Vänsterpartiet kommer att rösta NEJ till.

Lotta tog också upp Rysslands krig mot Ukraina och Israels angrepp och folkmord i Gaza. Hon krävde att Sverige måste stoppa alla militära förbindelser med Israel. Sverige både köper vapen från israeliska vapentillverkare, och säljer vapen till Israel mitt under pågående folkmord. Något som eFOLKET skrivit om i flera inlägg. (se lästips)

Likaså att Israel inte ska få delta i Eurovisionstävlingen som går av stapeln i Malmö senare i maj. Hur kan man låta Israel delta i denna ”musikfest” samtidigt som bomberna faller över oskyldiga kvinnor och barn?

Under mötet vid Rademachersmedjorna såldes även mat och dryck. Pengarna man får in går till UNRWA som är FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

MANIFESTATION MOT NEDSKÄRNINGARNA INOM SKOLAN I ESKILSTUNA.

Nu på lördag, 4 maj klockan 10.00 blir det manifestation på Fristadstorget i Eskilstuna. Det är Sveriges Lärare och Kommunal som tillsammans manifesterar och protesterar mot de planerade nedskärningarna inom skolan. En positiv och unik manifestation genom att Sveriges Lärare och Kommunalarbetareförbundet går samman i en gemensam aktion.

Lästips:

Vänsterpartiet kräver att Sverige stoppar all vapenhandel med Israel – eFOLKET. 15 februari 2024

Gaza bombas till grus och aska och Sverige sluter vapenavtal med Israel – eFOLKET. 5 januari 2024

Hemligt land köper vapen från Sverige – eFOLKET. 13 mars 2024

Facken avvisar bestämt Eskilstuna kommuns neddragningsplan gällande förskolan – eFOLKET. 13 mars 2024

Skolan i Eskilstuna: Facken väntar fortfarande på kommunstyrets svar – eFOLKET. 16 februari 2024

Starkt motstånd bland Eskilstunas lärare mot planerade neddragningar – eFOLKET. 27 april 2024

Nu planerar S och M i Eskilstuna att sälja delar av det kommunala energibolaget – eFOLKET. 11 oktober 2022

Eskilstuna: Namninsamling för att stoppa utförsäljningen av EEM – eFOLKET. 19 april. (Planeringsprocessen för utförsäljningen har blivit försenad och drar ut på tiden. Det innebär att alla namnunderskrifter som samlades in före årsskiftet nu av någon byråkratisk anledning betraktas som ogiltiga. Man får alltså börja om från början med att samla in namn)

Rolf Waltersson

You May Also Like