Palestina avslöjar hur långt imperialismen är beredd att gå

(D)et är idag Liberalerna som ofta går längst i sitt ovillkorliga stöd till Israel och som först krävde att Sverige skulle frysa stödet till UNRWA.

Vi skulle också kunna nämna den kristna högern, som ju alltid är snabba med att föra upp frågan om förföljelse av kristna världen över – men som är tystna när Gazas äldsta kyrka bombades av Israel och arton personer dödades. Snarare är tidningen Världen Idag den som gått längst i försvaret av Israel.

Det är således något med Palestinafrågan som får högern att sluta vara ideologisk. Moderaterna upphör med ens att tro på äganderätt, nyliberalismen upphör att vara nyliberal, nationalismen upphör att vara nationalistisk, liberalismen upphör att vara liberal, de kristna upphör att vara kristna.

Samma sak med den s.k. fascismen: Trump upphör att vara Trump när det kommer till Palestina och blir med ens en amerikansk mainstreampolitiker, oskiljbar från alla de andra. Mycket tyder på att Israel precis som Ukraina, blivit en ideologi i sig som trumfar andra ideologier…

Vad gäller SD handlar det snarare om (att) kriget mot Palestina erbjuder dem en möjlighet att tvätta sig från sitt nazistiska förflutna genom att omplacera antisemitismen och föra över den på araber i essentiellt oförändrat skick. Men detta kan inte förklara den generella och totala uppslutningen hos hela den västerländska borgerligheten…

Palestinafrågan avslöjar de borgerliga ideologiernas natur. De är inte ideologier egentligen, de är framför allt överbyggnader för ett ekonomiskt intresse. Detta intresse handlar om att bevara status quo, i detta fall USA-imperialism och kapitalism, vars fronter just nu är Palestina och Ukraina. USA vill bevara Israel för att kunna ha en garanterad allierad i Mellanöstern och även ansluta Ukraina till NATO för att kunna utvidga sin intressesfär österut.

Det är inte mer komplicerat än så, det handlar inte om Hunter Bidens laptop eller Epsteins hemliga lista, det är inget mystiskt bakom mer än att USA strävar efter att behålla världshegemonin militärt, politiskt och ekonomiskt. Allt detta högtravande tal om den västerländska civilisationens värden är kodord för att utvidga USA:s makt, eftersom 1) vad har den västerländska civilisationen i öst att göra, och 2) vad är civiliserat med bomber?

Det finns inga värden, det finns ingen ideologi, det finns inga principer, det finns bara naken rå makt till vilket pris som helst, även tusentals döda barn. Palestina avslöjar hur långt imperialismen och dess satellitpartier i väst är beredda att gå för att behålla den makten.

-Kajsa Ekis Ekman, essä i Parabol

Läs mer https://www.parabol.press/borgerligheten-och-palestina/