Bildklipp från fairfinanceguide.se - Demostranter Myanmar.

Nordea och AP-fonder har kopplingar till militärjuntan i Myanmar

Situationen i Myanmar har försämrats kraftigt sedan militärkuppen i år. Dagligen får vi rapporter om militärjuntans brutala våld mot civilbefolkningen.

Landet har länge anklagats för grova kränkningar och folkrättsbrott bland annat mot etniska minoriteten Rohingyer.

Nu är det demonstranter som protesterar mot militärjuntan som mördas. Militärjuntan, som förklarat undantagstillstånd, utövar ett brutalt och blint våld mot alla som visar sig utomhus.

Under de månader militärjuntan styrt Myanmar beräknas minst 700 människor ha mördats av militären. Mångdubbelt fler har skadats och/eller fängslats.

Det som nu händer i Myanmar är illa nog. Det är också en läxa för oss alla som visar att “militärt tänkande” inte är att leka med.

Eller som Henrik Tikkanen skrev i “Ansikten och Åsikter”:

“Militärer är klokare än politiker. För när militärerna har makten avskaffar de politikerna. Men när politikerna har makten har de inte förstånd nog att avskaffa militärerna”. (citerat fritt ur minnet)

Nu avslöjas dessutom att svenska investerare satsar på företag i Myanmar som ägs av juntans generaler:

“En FN-rapport från 2019 visar att militären äger och driver två stora företag – Myanmar Economic Holding Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation (MEC) – vars intäkter vida översteg alla civilägda företag i Myanmar.

FN-rapporten drog slutsatsen att militärens affärsimperium gör det möjligt för juntan att säkerställa de finansiella resurser som krävs för att upprätthålla makten”, skriver Fair Finance Guide Sverige i en rapport 2021-04-01.

I samma rapport visar Fair Finance Guide Sverige:

  • “Svenska banker och flera AP-fonder har investeringar i bolag som kritiserats av FN för sitt nära samarbete med regimen. Klart största belopp har Nordea som dessutom investerar i ett vapenföretag… Det är ett indiskt vapenföretag, Bharat Electronics, som exporterar krigsmateriel till Myanmar”.
  • “Att Nordea och våra allmänna pensionsfonder tjänar pengar på den humanitära katastrofen i Myanmar är oacceptabelt. De måste omedelbart lyssna på FN:s uppmaning att sluta stödja företag med kopplingar till Myanmars militärjunta”, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

FN-rapporten slår fast:

“Utländska företag som är involverade i kommersiella relationer med Myanmars militär löper en ‘hög risk’ att bidra eller kopplas till brott mot mänskliga rättigheter eller kränkningar av internationell humanitär lag. FN uppmanar därför utländska företag att ‘avbryta sina relationer’ med företag kopplade till juntan i Myanmar”.

Svenska investeringar i tre företag som stödjer juntan i Myanmar (miljoner kronor 2020/2021):

Nordea 269 miljoner
2:a AP-fonden 86 miljoner
7:e AP-fonden 73 miljoner
1:a AP-fonden 36 miljoner
SEB 18 miljoner (SEB uppger att de sålt innehavet i Adani Parts 1 mars 2021)
Handelsbanken 16 miljoner
Länsförsäkringar 5 miljoner
Danske Bank 0,2 miljoner

Man blir inte längre förvånad. Gång på gång visar det sig att när det ska spekuleras och tjänas pengar saknas ofta både vett, sans och moral.

Det här lär oss också vad vårat förträffliga pensionssystem ytterst handlar om. Hur mycket det än snackas om “etiska fonder” hamnar våra pensionspengar lik förbannat i sammanhang där de inte bör finnas. Det kan vara vapenhandel, penningtvätt, skattefiffel, grov brottslighet och mycket annat.

Även vi som är “soffliggare” och “passivt valt” 7:e AP-fonden, finner nu att våra pensionspengar stödjer och göder militärjuntan i Myanmar.

PS. Ni som vill veta mera om militärjuntans affärer kan gå in på:

(I artiklarna från Fair Finance Guide kan man länka vidare till den FN-rapport som hänvisas till. Över 100 sidor på engelska)

Rolf Waltersson

You May Also Like