Nyheten som slår ner som en bomb – En atombomb

Jag hör nyheterna nu på morgonen, 18 november, att Tredje AP-fonden har en miljard kronor av våra pensionspengar placerade i 15 svartlistade kärnvapenbolag.

“Jag är chockerad. Tredje AP-fondens beslut strider mot syftet med FN:s ickespridningsavtal”, säger Susi Snyder, kärnvapenexpert på nederländska fredsorganisationen Pax, till Ekonomiekot.

Även Josefin Lind, generalsekreterare för “Svenska läkare mot kärnvapen”, är kritisk:

“Vi menar att deras investeringar bryter mot den lag som trädde i kraft för tre år sedan”, säger hon till SVT Nyheter.

Vad det handlar om är ett totalt innehav på omkring en miljard kronor, fördelat på 15 svartlistade bolag som bland annat levererar system till USA:s kärnvapenprogram.

Tidigare hade även Första-, Andra- och Fjärde AP-fonden pengar placerade i kärnvapenbolag. Men i och med en ny lag från 2019 har de gjort sig av med dessa placeringar.

I förarbetet till lagen skriver regeringen att FN:s ickespridningsavtal “innehåller ett tydligt åtagande för kärnvapenstaterna att nedrusta” och att det “bör få återverkningar på de allmänna pensionsfondernas investeringsbeslut”, skriver Ekonomiekot.

Peter Lundkvist som är ägar- och hållbarhetsansvarig på Tredje AP-fonden, och dessutom nån slags expert i etikfrågor gällande AP-fonderna, ser inga problem med att placera pensionspengar i kärnvapenföretag:

“Det här avtalet ger kärnvapenstaterna Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha och underhålla kärnvapensystemen med syfte att säkerställa deras funktion”, säger han till SVT Nyheter.

Varför blir man inte längre ens förvånad över såna nyheter. Gång på gång läser man om hur pensionspengar placerats i “olämpliga” sammanhang. Senast handlade det om pensionspengar i fossilindustrier. Och pensionspengar som innebär stöd till militärjuntan i Myanmar. Och nu är det atomvapen.

Man behöver inte ens vara “etikexpert” för att inse det förkastliga i att pensionsspararnas pengar ska “öka i värde” (de kan även minska i värde) med hjälp av atomvapen.

Som jag ser det är grundfelet att vi över huvud taget har ett pensionssystem som bygger på spekulation – att pensionspengar placeras på börserna och hamna i spekulationskarusellen. Det innebär att man hela tiden hamnar i “dåligt sällskap”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like