Maj Britt Theorin – Ett liv i kamp för fred och nedrustning

Fredskämpen Maj Britt Theorin avled den 6 april i en ålder av 88 år. Maj Britt var riksdagsledamot i 25 år och därefter EU-parlamentariker i nio år fram till 2004. I riksdagen var hon en drivande kraft när det gäller kvinnokampen och familjepolitiken. Hennes största politiska insats i såväl politiska församlingar som i media handla om kampen mot militarismen.

År 2013 utsågs Maj Britt Theorin till mottagare av Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda 2013 med motiveringen:

“För sin till synes outsinliga energi och smittande entusiasm i sitt livslånga engagemang för fred. Maj Britt Theorin förkroppsligar, som få andra, vad Martin Luther King en gång sagt: ‘Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig’.

Övertygelsen om att världen kan förändras, och att ingenting är mer omöjligt än man gör det, har legat till grund för hennes mångåriga arbete som riksdagsledamot och europaparlamentariker, med fokus främst på freds- och nedrustningsfrågor, men också för hennes många år som gräsrotsaktivist i olika ideella freds- och kvinnorörelser.”

 

Kampen mot militarism och kärnvapen drev Maj Britt Theorin intensivt i tal och skrift ända fram till sin död. Hon kritiserade den socialdemokratiska regeringen hårt därför att den svek folkviljan och vägrade underteckna förbudet av kärnvapen. Det förslag som till förbud som Sverige hade varit med och arbetat fram i FN. Efter dödsfallet skrev Sveriges utrikesminister Ann Linde, en kvinna som inte ens vore värdig att putsa Maj Britt Theorins skor, följande på twitter:

“Maj-Britt Theorin ägnade en stor del av sitt liv åt kampen för fred och nedrustning. Hon inspirerade många, inte minst kvinnor, med sitt brinnande engagemang”.

Den svenska regeringen med utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist i spetsen har ju aktivt arbetat emot kärnvapenförbudet för att hålla sig väl med USA.

Så sent som 15 februari i år skrev Maj Britt Theorin tillsammans med åtta andra fredskämpar, politiker och diplomater en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter med bland annat följande text:

Sveriges nuvarande USA-anpassning innebär att vi offrat mycket av vårt utrikespolitiska oberoende och våra möjligheter att konstruktivt bidra till konfliktförebyggande och avspänning i världen. Vi ser hur USA:s påtryckningar fått Sverige att överge sin väletablerade politik mot kärnvapen och avstå från att underteckna det i FN framförhandlade Fördraget om Kärnvapenförbud, som nu har trätt i kraft. Men framför allt har den nya svenska politiken bidragit till en ökad spänning i Nordeuropa genom att Sverige hamnat på konfrontationslinjen mellan USA och Ryssland, helt i strid med våra säkerhetspolitiska intressen.”

I ett anförande vid ett fredsseminarium i Stockholm 2017 var Maj Britt Theorin djupt upprörd över att USA försökte diktera Sveriges säkerhetspolitik. Hon förklarade då:

“Om Sverige efter påtryckningar från NATO och USA avstår från att ratificera kärnvapenavtalet innebär det att vi till och med utan att vara medlem i Nato accepterar Natos kärnvapendoktrin. Det är otänkbart.”

Hon framhöll att “Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten.” Därefter redogjorde hon för hur Sverige länge var en av de ledande nationerna i världen i kampen för en kärnvapenfri värld. Men denna ståndpunkt var inte alls så självklar på 1950-talet. Det fanns då många, speciellt militärer, men också många borgerliga politiker – och även ledande socialdemokrater – som ansåg att Sverige borde skaffa sig kärnvapen.

I en artikel i tidskriften Fjärde världen nr 3-4 2010, skrev Maj Britt Theorin:

“Är kriget oundvikligt? Självklart inte. Krig planeras, förbereds och beslutas av människor och kan också stoppas av människor. Kriget föds i människornas sinnen och det är i människornas sinnen freden måste byggas, säger Unesco-stadgan…

Demokrati kan inte skapas med bomber, sa Olof Palme om Vietnamkriget, och detta gäller fortfarande. Demokratin faller på slagfältet. Fortfarande är kvinnor den del av civilbefolkningen som drabbas hårdast vid väpnade konflikter.

I konflikter världen över – från Balkan till Rwanda till Afghanistan och Irak – utsätts kvinnor systematiskt för våldtäkt, de utnyttjas och förtrycks i flyktingläger och tvingas in i slaveri. Och de förnekas delta i fredsförhandlingar, i förebyggande konfliktlösande arbete, i medling, ja i allt fredsarbete.”

Bäst hyllar vi Maj Britt Theorin genom att fortsätta kampen för fred och avslöja krigshetsarna falska spel.

Hans Foste Hjälte

Hela texten till Maj Britt Theorins artikel i tidskiften Fjärde Världen samt hennes tal vid fredsseminariet 2017 finns att läsa på eFOLKET Symposium, som också innehåller en sammanställning med länkar till andra artiklar i eFOLKET som handlar om fredsfrågor och militarism.

På eFOLKET Kosmopolitiskt finns en norsk artikel som belyser hur långt från Maj britt Theorins och Olof Palmes ideal som Sverige nu har hamnat i fråga om synen på Nato: “Sverige som de facto NATO-medlem” av Terje Alnes.

You May Also Like