Stadshuset. Vad pågår? / Foto: Rolf Waltersson.

Insändare om vad som pågår i Eskilstuna: “Politiker fast i missbruk”

Kommunkoncernen, KK är nu helt klara med fortbildningen av samtliga Modiga Medarbetare, MM. Nu startas en översyn, efter att kurserna visat sig ha lett till missbruk. Flera fall av maktmissbruk har redan konstaterats. Revisorerna har under den gångna veckan kritiserat flera oansvariga ordförandebeslut, OO, vilka har medfört skandalös hantering av skattemedel. Vissa politiker som har tagit OO, befinner sig fortfarande i förnekelsefasen, FF.

Nu inrättar KK en ny kontrollfunktion för PP, Påkomna Politiker inom MM. Tanken är att KK genom MM kan stötta PP som tagit OO, oavsett om de lämnat FF eller ej. Den nya funktionen kan liknas vid AA, tolvstegsprogrammet för Anonyma Alkoholister. Det finns också ett förslag på att hantera sexmissbuk inom socialnämnden, SS. Förhoppningsvis implementerar KK SS i MM under 2021, efter att politiker öppet berättat i om sina försök att porrsurfa från kommunens simkort.

JJ blir nu först ut att prova KK:s nya tolvstegsprogram, innan en så kallad ÖÖ, Ökad Översyn följer. Det blir oerhört intressant att se vad KK:s ÖÖ kommer fram till, både gällande MM i stort, samt i enstaka delar. Kommer JJ:s OO och FF att upphöra? Hinner SS implementeras under 2021? Kan politiker få hjälp genom MM och PP när SS byggts ut? Kunde avhoppet av en nämndordförande ha förhindrats om ÖÖ startat tidigare? Helt klart är att ryktesspridningen om PP och OO hade kunnat undvikas.

De styrelseledamöter som fullgör programmet, kommer att tilldelas en belöningsbricka, en BB. Inspiration till BB kommer från AA:s bricka.. KK:s BB förväntas dock bli större än AA:s, för att få plats att gravera in hela alfabetet. BB kan ju i så fall komma till användning av KK, inte bara för PP, utan av alla MM som senare kan komma att delta i programmet.

Vi lovar att följa detta!

CC & DD

You May Also Like