Judiska studenter protesterar i New York – Fördömer den israeliska regeringens folkmordspolitik

Håkan Blomqvists artikel har också varit publicerad i nättidningen Internationalen.

– Vi fördömer alla hatfyllda och våldsamma kommentarer mot judiska studenter. Men att stoppa offentliga protester och stänga av studenter, som Columbiauniversitetet gör, bidrar inte till judiska studenters – eller några studenters – säkerhet på campus.

Det säger US-amerikanska Jewish Voice for Peace, JVP, i ett uttalande riktat mot ledningarna på Columbia University och Barnard College i New York där studentprotesterna pågått i veckor mot Israels krig i Gaza. Protesterna har spridits till ett femtiotal universitet och högskolor över hela USA. Studenterna och JVP kräver att universiteten avbryter allt akademiskt samarbete med israeliska lärosäten så länge kriget – betecknat som folkmord – pågår.

Enligt JVP har ledningarna på Columbia och Barnard under de senaste sex månaderna skapat ett repressivt klimat mot studenter som fredligt protesterar mot Israels krig. Studenter har angripits fysiskt, hängts ut i media och bemötts med ”hate speech” av fakultetsledningarna. På så sätt har universitetet aktivt skapat en fientlig miljö för både palestinska studenter och dem som stödjer palestinsk frihet och därmed gjort universitetet mer otryggt även för judiska studenter, menar JVP.

Istället för att lyssna till studenternas krav har, fortsätter uttalandet, universitetsledningarna kallat in polis för att arrestera, suspendera och även relegera studenter.

Både universitetsledningen och Vita Huset hävdar, fortsätter uttalandet, att alla judiska studenter stöder det israeliska folkmordet, något som skadar både palestinska och judiska studenter.

Universitetsledningen har inte bara trakasserat judiska studenter och misslyckats med att skydda deras säkerhet, skriver JVP. Den har också hindrat deras religiösa deltagande i Sabbaten och från att delta i deras judiska församling på påskaftonen.

Judiska studenter har blivit utkörda, avstängda och behandlats med polisbrutalitet som inneburit att de inte kunnat utöva sin religion, anklagar JVP och ger flera exempel: På aftonen före Sabbaten när den judiska traditionen uppmuntrar judar att samlas i hemmen och församlingen för att be och välkomna Sabbaten, tvingade universitetet istället judiska studenter bort från sina rum på campus och hindrade dem därmed från att be och välkomna Sabbaten på en trygg plats tillsammans. Några av dessa studenter som iakttar shomer shabbat, alltså strikta sabbatsregler som att inte använda elektronik under Sabbaten, tvingades av universitetsadministrationen att besvara brådskande epost.

Avstängda judiska studenter har också förhindrats att delta i deras församlings Sabbats- och Havdalahritualer (Sabbatens avslutning) på campus.

Avslutningsvis kräver JVP att alla studenter som avstängts för sin kritik av Israel återfår sina platser, att judiska studenter garanteras rätten att tryggt praktisera alla aspekter av sin judiskhet samt att universitetet och högskolan ansluter sig till studenternas krav på att avbryta samarbetet med israeliska institutioner så länge folkmordet pågår.

Håkan Blomqvist

You May Also Like