Foto: Rolf Waltersson.

Lärardemonstration i Eskilstuna

Till dagens demonstration på Fristadstorget, arrangerad av fackförbundet Sveriges lärare, slöt cirka 200 personer upp. Det demonstrerades mot de pressade arbetsförhållandena i Eskilstunas skolor samt de av politikerna sänkta lärarlönerna.

Lärare från förskolan och gymnasieskolan höll anförande ihop med fackförbundets två ordförande Gunilla Skogsmo och Cecilia Rahbek Nöhr. Åhörarna fick från dessa veta att Eskilstunas gymnasielärare idag tvingas hantera 33 procent fler elever än vad som är rekommenderat i sina klassrum.

Begreppet “samvetsstress” nämndes som ett fenomen som uppkommer på lärare som plågas av känslan att inte räcka till för sina elever. I och med de, av Eskilstunas politiker, nu nedpressade lärarlönerna fruktar demonstranterna att lärare kommer att börja fly kommunen och söka tjänster på andra orter.

Mikael Edlund, ordförande i grundskolenämnden, och därmed högst ansvarig för det som lärarna demonstrerar mot, höll även han ett anförande. Edlund lovade extra resurser till skolan från det 50 miljoners marginalutrymme som kommunen har att röra sig med efter årsskiftet. Edlund var dock noga med att betona den skakiga ekonomiska situation som både kommun och stat befinner sig i.

I sin hand fick Edlund av Sveriges lärare den protestnamninsamling som 1000 lärare i Eskilstuna valt att skriva under på.

Demonstrationen avslutades med att fackförbundet manade till fortsatt kamp för bättre villkor i Eskilstunas kommunala skolor.

Linus Bouvin Text
Rolf Waltersson Foto

Läs mer:

Eskilstuna: Lärarna demonstrerar – Lärarna har fått nog!

You May Also Like