Klimatkampanjen “Jag bryr mig” – konstvernissage på Royal 17/2

Kulturföreningen Royal tar ton i klimatdebatten. Detta genom att kicka igång klimatkampanjen “Jag bryr mig. Kampanjen kommer pågå mellan 1 februari till 31 mars. Kampanjens första event är ett konstvernissage som kommer att hållas på fredag 17 februari klockan 17:00. Alla kampanjens events kommer ta plats i Royals lokal på Järntorget i Nyfors.

Kulturföreningen Royal Eskilstuna är en partipolitiskt obunden förening och också Eskilstunas enda kvarvarande Folkets hus. Men bara för att föreningen är partipolitiskt obunden betyder det inte att den inte kan ta politisk ställning, menar dess ordförande Johannes Nykvist.

– Vi är en del av organisationen Folkets hus och parker och arbetar därför aktivt för jämlikhet och jämställdhet. I det ingår att ta politisk ställning.

Angelina Pavanelli, anställd som projektledare och eventplanerare på Royal, tycker inte att klimatfrågan kan begränsas till att vara enbart en politisk fråga.

– Vi är på väg mot ett massutdöende av vår planet. Ingen på denna planet kan undkomma det faktumet. Klimatfrågan är med andra ord en existentiell fråga som berör oss alla.

Angelina viftar med ett av de flygblad som Royal låtit trycka upp. På det finner man sex argument till varför man ska engagera sig i klimatfrågan.

– Detta flygblad kan man plocka upp ur fickan när man möter en av dem som säger att hen inte bryr sig om klimatet. Eller också när man möter den uppgivne, eller den som lider av klimatångest. Argumenten är skarpa och svåra att säga emot.

Ett av argumenten lyder: Om alla tänker “det spelar ingen roll vad jag gör” blir det inte så kul att leva för någon. De övriga argumenten är likartade. Argument som skakar om både intellektuellt och emotionellt. Kampanjen “Jag bryr mig” har just den ambitionen; att skaka om känslomässigt, och på så sätt väcka tankar och reflektioner.

– Hela kampanjen kommer att genomsyras av klimatargument, berättar Johannes Nykvist. Konstverken som visas upp under vernissagen har ett klimatperspektiv. Så även den poesiuppläsning som kommer genomföras av Poetry slam-poeten Ingrid Stenlund samma kväll. Kampanjens övriga events kommer att följa samma tema, och dem kommer att infalla med en månads mellanrum.

Det är lokala Eskilstuna-konstnärer som kommer att ställa ut sina verk under vernissagen. Inträdet är gratis. Det kommer finnas kläder med klimatbudskap på att köpa. Intäkterna för dessa går till Naturskyddsföreningen. Johannes Nykvist är tydlig med att Royal kommer att lansera fler klimatinriktade projekt i framtiden.

– “Jag bryr mig” kommer inte vara det enda vi gör i klimatdebatten. Ni kan räkna med att Royal kommer vara en mer medveten aktör inom denna fråga framöver.

Angelina Pavanelli hoppas att “Jag bryr mig” kan engagera människor till att aktivera sig i klimatfrågan.

– Vi tror inte att en enskild kampanj kan rädda världen, men vi hoppas att det kan få några fler människor till att vilja bidra. Alla stora samhällsförändringar har blivit till genom starka minoriteter som genom hårt arbete fått allmänheten att tippa över till sin sida.

Ett av argumenten på flygbladet som eFOLKET fått med sig hem säger just det – all förändring börjar med starka minoriteter.

Linus Bouvin

Läs mer:

You May Also Like