Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter i Eskilstuna kommun

I dag den 5 oktober firar vi Världslärardagen, instiftad av världslärarfacket Education International och FN-organet UNESCO, och vi uppmärksammar lärarnas viktiga roll för hela samhället.

Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. För att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen.

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att vi ska kunna utbilda våra elever och hjälpa barnen att utvecklas. På varje skola och förskola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

I samband med årets Världslärardag vill vi i Sveriges Lärare föra fram våra krav till ansvariga politiker för att få en välfungerande skola och förskola i Eskilstuna kommun.

Sveriges Lärare i Eskilstuna kräver:

  • fler behöriga kollegor
  • att varje skola och förskola ges bättre möjligheter att förebygga hot och våld
  • att varje skola och förskola får ett större budgetutrymme för att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag och uppfylla skollagen
  • en arbetsmiljö som gör att våra kollegor kan utföra sina uppdrag och väljer att stanna kvar i yrket
  • en bättre löneutveckling som gör att Eskilstuna kommun faktiskt blir en “attraktiv arbetsgivare”

Vi uppmanar ALLA som tycker att skolan och förskolan är viktiga för vår gemensamma framtid att komma till Fristadstorget lördag 7 oktober kl. 11:00 och delta i vår manifestation.

Cecilia Rahbek Nöhr
Gunilla Skogsmo
Sveriges Lärare i Eskilstuna

Läs också:

Eskilstuna: Lärarna demonstrerar – Lärarna har fått nog!

You May Also Like