Gruppdiskussion. Enna Gerin tvåa från höger.

Tankesmedjorna Skiftet och Katalys föreläste om välfärdskrisen

Varför den ser ut som den gör och vad vi kan göra åt det

Onsdagskvällen 22 januari intogs ABF av tankesmedjorna Skiftet och Katalys. Smedjor som inte bara tänker utan också opinionsbildar och gör aktioner.

Vi fick höra Enna Gerin från katalys och Robin Zachari och Erik Melin från Skiftet.

Föreläsningarna handlade om den utarmning som den nyliberala politiken ända sedan 80-talet har bibringat den samhällsägda sektorn. Privatiseringar och nedskärningar som nu hotar att accelerera.

De borgerliga politikerna förbereder just nu en offensiv för ännu mer privatiseringar, Och en plan för att utnyttja svaga sidor i den offentliga vården med mera för att få folk att acceptera privatiseringar.

Den offentliga sektorn går på knäna. Det finns pengar i vårt samhälle men inte på rätt ställe. Det stora hålet har skapats genom gigantiska skattesänkningar. Hade vi haft samma skattekvot i år som vi hade 1999 så skulle vi haft 240 miljarder mer att röra oss med varje år! Skattesänkningarna betyder att pengar som skulle kunnat gå till vården går nu till privat konsumtion.

90 miljarder saknas fram till 2026 men som vi kan se så skulle återställande av skatter som sänkts eller tagits bort de senaste 20 åren med råge klara detta.

Detta faktum mörkas idag. Istället ser vi ett falskt utpekande av “invandringen” som orsaken till krisen i den offentliga sektorn. Låt oss här bara ge ett exempel på falskheten i den “invandringskritiska” propagandan.

Försörjningsstödet i Sverige (där 69% av mottagarna är födda utomlands) uppgår till cirka 11 miljarder. Jämför med de 240 miljarder som skattesänkningarna varje år minskat den offentliga sektorn med. Bara jobbskatteavdragen betyder 100 miljarder mindre varje år. Värnskattens avskaffande som januaripartierna drivit igenom kostar os 6 miljarder varje år.

Varje läskunnig person kan se att “invandringen” bara har blivit en syndabock. Det är den nyliberala skattesänkningspolitiken som orsakat krisen. Det är de välbeställdas girighet inte fattiga immigranter som är problemet.

Nu planerar de borgerliga ytterligare hårda attacker mot just gemensam skattefinansierad verksamhet. Borgerliga aktörer som Muf:s Benjamin Dousa, tankesmedjor som Timbro och Ratio och propagandister som f.d. Scania och Svenskt Näringslivs-bossen Leif Östling får nu hårt ut för massiva privatiseringar och införandet av individuella försäkringar i åldringsvård m.m.

Med syfte att slå sönder den gemensamma välfärden och garantera rika och välbeställda en privilegierad vård.

Det mötesarrangörerna vill är att skapa en våg av motstånd. Tyvärr har ju socialdemokraterna framförallt med januariöverenskommelsen med liberalerna och centern blivit en kraft som blockerar det nödvändiga motståndet.

Skiftet och Katalys menar att vi måste samordna protester över hela landet och hjälpa varandra mot nedskärningar och utförsäljningar.

Mötesdeltagarna delades in i grupper för att diskutera vad som kan göras.

Bra hjälp har man av den rapport som Katalys arbetat fram.

Förhoppningsvis innebar kvällen ett steg i formerandet av det nödvändiga motståndet.

Peter Widén

Länkar:

You May Also Like