Foto: Magnus Eriksson / Facebook.

Massprotest i Arvika mot nedskärningar inom vården gav resultat

Håkan Blomqvist:

“Vi har lyssnat och tagit till oss av de frågor och den oro som finns bland medborgare, medarbetare och andra i västra och norra Värmland”, säger Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Knappt fem dagar efter massprotesten mot nedskärningarna på Arvika sjukhus slog regionledningen i Värmland till reträtt. På fredagen 19 januari hade bortåt tvåtusen arvikabor samlats på torget för att sätta stopp för regionstyrets planer på att lägga ned sjukhusets akutjourlinje. Benbrott och andra akutfall skulle istället forslas med ambulans till Karlstad. Därigenom skulle hela framtiden för sjukhuset äventyras, menade kritikerna, däribland Vårdförbundet och sjukhusets läkare. Till den stora massprotesten slöt sig även den lokala grenen av organisationen Företagarna och ett större antal företagsledare som varnade för konsekvenserna för näringslivet i västra Värmland.

Men i Dagens Medicin är Vårdförbundets ordförande Camilla Gustafsson inte helt lättad. Region Värmland går, som andra regioner, med miljardunderskott och nedskärningar kan väntas på andra sätt och på andra områden. Frågan är var länsinvånarnas gränser går.

Artikeln har tidigare varit publicerad i nättidningen Internationalen.

You May Also Like