Insändare: Kapitalismen och läkemedelsindustrin

Peter Widén kritiserar sjukvårdens prioriteringar när det gäller läkemedel

Ibland blir kapitalismens grymhet övertydlig. Som i reportaget i SVT:s Aktuellt kvällen den 22 november. Det handlade om barn som drabbats av den ovanliga sjukdomen SMA (spinal muskelatrofi), en sjukdom som gör att spädbarn helt enkelt gradvis tappar sin rörelseförmåga och slutligen dör. Utan behandling redan efter ett år. Det finns olika varianter och i Aktuellts reportage följdes en flicka med den svåraste.

Nu finns det en medicin som stoppar förloppet och till och med ger barnen tillbaka förlorad rörelseförmåga. Men då är väl sjukdomen på väg att kunna hanteras? Svaret är ett tragiskt nej. En enda behandling med insprutning av medicinen Spinraza kostar 800 000 kronor. Ett barn kan behöva 6 sådana behandlingar varje år. Hela livet. NT-rådet (nya terapier) som har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier funderar just nu på om svensk sjukvård ska avstå från att använda Spinraza. Av kostnadsskäl helt enkelt.

Idag finns det 80 barn i Sverige med SMA, men varje år tillkommer det nya. Representanter för NT-rådet pekar på att användandet av Spinraza kan innebära att resurser på andra områden kan hotas. Föräldrarnas förtvivlan och ångest inför vilket beslut som kommer att tas är given. I Danmark och Norge har motsvarigheten till NT-rådet rekommenderat att man inte använder Spinraza. Priserna bedöms helt enkelt som oetiska. Och nu närmar vi oss problemets kärna. NT-rådets tvekan att inte rekommendera användandet av den enda livräddande medicinen beror inte på att man vill skada barnen. Den beror på rädslan att läkemedelsbolagen då kan fortsätta att sätta dessa skyhöga priser och till och med höja dem.

Företaget som marknadsför Spinraza heter Biogen. Biogens VD Johan Ström menar att priserna är korrekta och motiverade av utvecklingskostnaderna. NT-rådets hälsoekonom Gustaf Befrits håller inte med. Han pekar på att Biogen betalat det företag som tagit fram medicinen 225 miljoner dollar, men man har redan sålt för över 500 miljoner dollar. Investeringskostnaderna är redan täckta. Det handlar nu , enligt Befrits om vinstmaximering och girighet. Läkaren Mar Tulinus som behandlar flickan i reportaget menar att de sjuka barnen blivit en gisslan.

I den efterföljande diskussionen i Aktuellt ställs frågan om hur man kan ta sådana här priser. Läkemedelsexpertens svar blir att företagen tyvärr kan sätta de priser de vill. Och så är det tyvärr i det kapitalistiska system vi lever i. Just läkemedelsindustrin är ett så talande exempel på hur sjukt det är att en verksamhet som gäller oss alla, och som är livsavgörande, ska ligga i privata vinstmaximerares händer. Spinraza är inte det enda exemplet. Mediciner som inte upplevs som profitabla att producera produceras inte. Många tropiska sjukdomar saknar botemedel, just därför. De som drabbas har inte köpkraft. En expert exemplifierade en gång eländet med att man kan vara optimistisk när det gäller en framtida medicin mot alzheimer eftersom den sjukdomen också drabbar köpstarka i västländerna. Vad denna medicinforskning, grundad på profitförväntningar, kan leda till fick vi se under ebolaepidemin.

Tyvärr reste inte Aktuellts programledare frågan om ägande och kontroll. Många, även de som har till uppgift att kritiskt granska, ser helt enkelt det kapitalistiska ägandet som något givet, nästan en naturens ordning. För de som vill ha ett jämlikt samhälle,och ett samhälle som inriktar produktionen på att lösa människornas problem och minska lidande, är dock inte profitdrivna läkemedelsföretag någon helig ko. Aktuellts reportrar och programledare drog kanske inte slutsatsen. Men för många som såg programmet var det nog just ”SOCIALISERA LÄKEMEDELSINDUSTRIN” som var den logiska reaktionen.

Peter Widén

You May Also Like