Foto: Sasin Tipchai / Pixabay

Personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdkön

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har efter ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar. I rapporten är några av de viktigaste slutsatserna:

  • Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov.
  • Det är svårt att entydigt visa hur patienter i den offentligt finansierade vården påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar.
  • Försäkringarna skapar förutsättningar för en ökad individanpassning men också en ökad ojämlikhet.
  • Det är osäkert hur befolkningens förtroende och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt.
  • I många fall saknas det förutsättningar för att följa upp och analysera konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar.

Dagens Nyheter har pratat med Ida Nyström, projektledare på Vårdanalys.

– Försäkringspatienter får i genomsnitt vård snabbare, sannolikt utan att det finns medicinska behov. Vi vet också att det är vissa grupper i befolkningen som har privata sjukvårdsförsäkringar, exempelvis att en majoritet är i arbetsför ålder.

Slutsatsen baseras också på de villkor som försäkringsbolagen ställer – personer som inte är arbetsverksamma på grund av ålder, funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga har i praktiken inte heller tillgång till den snabbare försäkringsfinansierade vården.

– Här finns det ett problem i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen, som säger att den med störst behov ska få vård först, och att det ska vara vård på lika villkor, och de prioriteringar vi har i vården i dag. Det är ju medicinska behov som ska ligga till grund för vården och det gäller både offentligt och privat finansierad vård, säger Ida Nyström.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like