Insändare: Omorganisera hela vården

I långt över 50 år har man i den akademiska utbildningen haft den vetenskapliga synen på människan som en holistisk helhet.

Det vill säga, inte uppdelad i psyke och kropp. Kropp (soma) och psyke (själ) går inte att skilja på.

Dom påverkar varandra på ett sätt som inte kan tudelas.

Ändå lever vården kvar i den förlegade synen att dom ska behandlas separat. Det är en rest från 16-, 17, 18-talen och stora delar av 1900-talet att människan är en biologisk, neurologisk styrd människa som styrs av hjärnan.

Vi har idag en psykiatri som lever i en diagnosbubbla. En hokus-pokus verksamhet där man hittar på nya diagnoser i en rasande fart för att vara läkemedelsindustrins goda tjänare.

Det som förr var mano-depressiv är nu bipolära. I Nya bipolärboken beskrivs sex olika bipolära diagnoser (ja, även en typ 2½!). Och snart finns det säkert mediciner för alla dessa varianter. Detta är idioti!

Vilken upplyst människa som helst anser att människan är en helhet, och bör behandlas så. En fysisk skada vilken som helst, ger även psykiska effekter, t.ex. depressioner.

För sjukskrivningen, ev. handikapp under långa tider och långvarigt ätande av starka smärtstillande medel. Som ofta leder till missbruk. Där har psykvården en given plats att i praktiken vara holistisk.

Dessutom har personer med psykiska diagnoser 400% större risk att dö i förtid av somatiska sjukdom. Deras levnadsålder är 15-20 år kortare än befolkningen i övrigt.

Bara det säger att psykiatrin måste omorganiseras och interageras med den somatiska vården. Det har pumpats in miljard efter miljard i psykvården sedan psykiatrireformen i början på 90-talet.

Efter att de stora sinnesanstalterna lades ner 89-91. Massor av patienter släpptes ut till en psykvärld som inte fanns. Samtidigt förbjöds barbituraterna. Som dessa som släpptes ut hade gått på väldigt länge.

Av de som släpptes ut från Sundby i Strängnäs var hälften döda efter två år. Hur många hundra det handlade om är svårt att få fram, kanske 3-4 hundra.

Svensk psykiatrihistoria är kantad av fruktansvärda övergrepp på psykiska sjuka! Och nu forstätter det. Med andra medel. Ca 100.000 patienter under 25 år, då hjärnan är färdigutvecklad, har nu plötsligt ADHD, vilket med centralstimulerande medel hjälper många.

Men låt säga att 1/3 av dom blir beroende av dom och upptäcker att man kan hitta en fixeffekt till dom. Då har vi plötsligt 30.000 nya missbrukare att ta hand om.

I slutet på 50-talet och fram till1967 fanns dessa medel på marknaden som bl.a. bantningspiller. (se t.ex. Rolling Stones-låten Mothers little helper). Först legalt, sen totalförbud! Det skapade en, två generationer missbrukare. Bl.a. modsgenerationen (Kenta och Stoffe!). Se t.ex. Jarls filmer om dom.

Har aldrig varit med om eller träffat någon som sagt – wow, vilken psykdoktor (psykolog) jag har träffat! Han ville veta hur min dag ser ut, vilka böcker jag läser, vilken musik och konst som jag gillar!

För det mesta i akuta situationer är det frågor om man hör röster, tvättar sig ofta och vilken årstid det är! Dom leker något slags Sherlock Holmes-spel. Läser kroppsspråk, hur orienterad man är i tillvaron, dock inte vad tillvaron innehåller.

Men måste man vara en högt betald psyktriatriker för att kolla sånt?

Jag har några gånger blivit hänvisad till vårdcentral då psykdoktor skrivit ut medicin som ger muntorrhet. Och då för tabletter som är salivframkallande.

I praktiken utövar stafettläkarna utpressning mot de som sköter våra skattepengar. Det är ett brott mot det samhällskontrakt vi har för att välfärden skall fungera.

Sverige utgör ca 0,12 av mänskligheten och har en av de strängaste drogpolitiska lager som finns. Visst, det måste finnas en Piva (Psykiatrisk intensivvård vid psykoser etc.) och en drogavvänjningspolitik styrd av humana principer.

Men i övrigt måste psykiatrin bli en naturlig del av den övriga vården.

I USA (DMS 6) finns 1497 olika depressioner, i resten av världen, ta Afrika som exempel finns inte ens ordet depression i många av deras språk. Något som vår uhjälp vill förstöra. Dom skall bli som vi. (Se SIDA och deras 40 miljarder!)

Att vi, i den rika delen av världen, delar upp människan i delar och vill påtvinga andra delar av världen samma absurda synsätt är en ny imperialism. Högmod går före fall, heter det ju.

En psykiatri som tror att dom vet allt om hjärnan och dess funktioner är bara det orimligt. Man vet lika lite om hjärnan som om Vintergatan. (se Peter Gärdenfors senaste bok: Konsten att se sig själv). Han om någon är en auktoritet på området.

Vad medvetandet är vet man inte heller. Självmedvetandet är en ännu större gåta!

Men psykiatrin idag liknar 1600-talets trolldom. Att lära sig se sin begränsning och konsekvensen av det måste bli en total omvärdering av psykvården i Sverige.

Peter Danngren
juli 2018.

You May Also Like