Operationsbilden ovan härrör inte från Mälarsjukhuset

Lennart Clarstedt: “Kirurgkliniken på Mälarsjukhuset är personellt underdimensionerad”

Canceroperationer på Mälarsjukhuset kan stoppas

Kirurgkliniken på Mälarsjukhuset vädjar till fast anställd personal att de skall arbeta extra under sommaren. Eftersom personalbristen under sommaren kan stoppa canceroperationer på sjukhuset.

Detta innebär att tjänstgörande sjuksköterskor som arbetar 100 procent skall åta sig extra pass. Det kan även bli så att personal tvingas eller “frivilligt” bryta sin semester för att istället tjänstgöra på sjukhuset.

Ingen önskvärd situation för arbetsledning eller personal. Patientsäkerheten får inte åsidosättas, sommaren och semesterperioder måste säkerställas via en god personalförsörjning. Personaltätheten bör dimensioneras så att personal kan få ledigt för semester utan dåligt samvete.

Lennart Clarstedt.

You May Also Like