Insändare: Kapitalismen och läkemedelsindustrin

Peter Widén kritiserar sjukvårdens prioriteringar när det gäller läkemedel

Ibland blir kapitalismens grymhet övertydlig. Som i reportaget i SVT:s Aktuellt kvällen den 22 november. Det handlade om barn som drabbats av den ovanliga sjukdomen SMA (spinal muskelatrofi), en sjukdom som gör att spädbarn helt enkelt gradvis tappar sin rörelseförmåga och slutligen dör...

Läs mer

Mälarsjukhuset toppar listan i försvunna läkemedel

Men mörkertalen kan vara betydande

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel 11 juli om att tusentals narkotikaklassade preparat försvann från Sveriges sjukhus år 2015. Totalt 5 027 försvunna preparat, är siffran som de undersökande journalisterna (Eric Hallberg och Marcus Andersson)  presenterar i sin undersökning...

Läs mer