Mälar-sjukhuset i Eskilstuna. Bilden från regionsormland.se

Sommar-stress i den sörmländska vården.

Vårdplatserna i Region Sörmland är fler än förra året. För att hålla bemanningen erbjuds personalen i vissa fall extra ersättning

Sommarveckorna innebär alltid en extra ansträngning för vården. Personalen ska få sin välbehövliga semester samtidigt som Regionen (som till nyligen hette Landstinget) skall erbjuda vård till länets innevånare.

– Planeringen för sommaren ser god ut även om det kommer att finnas toppar med högt tryck, säger Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Kirurg-kliniken på Mälarsjukhuset har problem med personalförsörjning. Främst gäller det sjuksköterskor. Klinikledningen har vädjat till personalen via e-post att de ska ta extra-pass så att cancerpatienterna skall kunna opereras under sommaren.

Flertalet sjuksköterskor tog illa vid sig när deras efterlängtade semester med familj och barn skulle vara orsaken till att cancerpatienter inte få möjlighet till operativ behandling. De förväntar sig att ledningen ska ta ansvar i sin planering både för personal och patienter. De är trötta på att det ideligen förväntas att sjuksköterskorna skall rädda situationen.

Sjuksköterskorna inom kirurgkliniken arbetar större delen av året utan full bemanning. Trots detta löser de arbetsuppgifterna, samtidigt som de har en stor frustration över arbetssituationen och arbetsledning.

Förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation saknas, brist på uppskattning från ledningen är total. Flertalet sjuksköterskor orkar inte arbeta heltid. Vården blir alltmer specialiserad och tekniskt krävande. För att personalen skall orka krävs en större bemanning samt att ledningens förståelse över vår arbetssituationen ökar, säger en sjuksköterska på kliniken.

– Vi har i det närmaste löst situationen på Mälarsjukhuset. Nästan alla pusselbitar har fallit på plats men vi kan inte ropa hej ännu. Inför nästa sommar måste vi se till att bemanna upp med kompetent och erfaren personal för att på ett bättre sätt vara förberedda inför sommaren, säger Bo Tideholm, divisionschef för kirurgin i Region Sörmland.

Lennart Clarstedt

Kompletterande läsning: Göran Greiders artikel Symbolpolitik istället för realpolitik

You May Also Like