Störst kris i Sörmland

Platsbristen inom vården ökar

Överbeläggningen på sjukhusen i Sverige har, enligt den statistik som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram sedan 2013, ökat. Mellan oktober 2015 och samma månad 2016 ökade överbeläggning med 30 procent. Men ändå växer också vårdköerna, och operationer ställs in.

Klart högst är överbeläggningen i Västmanland, Västernorrland och Sörmland. Värst är situationen i Sörmland, där överbeläggningen ligger på 9,0. Det betyder att i Sörmland går det nio överbeläggningar på 100 disponibla vårdplatser.

Den huvudsakliga orsaken till platsbristen är inte lokalbrist utan personalbrist. Det fattas framförallt sjuksköterskor. Medan avdelningar ofta står tomma, och vårdplatser stängs. Överbeläggning på avdelningarna i drift innebär att personalen pressas hårt. Och stressen hotar patientsäkerheten.

Arbetsmiljöverket har reagerat mot överbeläggningarna, och flera landsting har dömts till viten (böter), efter anmälningar från verket.

Från fackligt håll framhålls nödvändigheten av att få in mer personal i vården.

I skuggan av krisen har de företag som hyr ut sjuksköterskor och läkare på senare år haft en god marknad. Som medfört stora kostnader för de offentliga vårdgivarna, och därmed för skattebetalarna.

Liknande artiklar:
Peter Widén kritiserar sjukvårdens prioriteringar när det gäller läkemedel Ibland blir kapitalismens grymhet övertydlig. Som
Fri etableringsrätt och vårdval står i motsättning till Hälso- och sjukvårdslagen om att vården ska
Vi har arbetat stenhårt sedan vi tog över med att säkerställa en god kvalitet, hög
Hej, Här kommer några kommentarer kring den kritiken som ni har lyft till oss gällande