Nya Karolinska.

Skottland tog tillbaka privatiserad sjukvård – allt fungerar bättre

Skottland införde för många år sedan en marknadsmodell inom sjukvården. Resultatet efter 18 år av privatisering och konkurrens förskräckte och Skottlands politiska majoritet beslutade att privatiseringen skulle rullas tillbaka. Efter det har sjukvården fungerat betydligt bättre.

När Stockholms sjukvård går på knäna på många olika sätt, har skotten Dave Watson från brittiska sjukvårdsfacket Unison inbjudits av tankesmedjan Arena idé till ett seminarium.

– Vi har prövat marknadsmodellen – det var ineffektivt och dyrt, säger han till Dagens Nyheter den 16 januari.

När han får klart för sig vidden av den sjukvårdskris som under många år har förevarit i Stockholmsregionen, där det senaste är att anställda slagit larm om stora patientsäkerhetsrisker som en följd av trängsel på akutmottagningarna då det fattas vårdplatser på grund av personalbrist, samtidigt som många hundra läkare och undersköterskor varslats om uppsägning, säger han.

– Oj, det skulle faktiskt aldrig hända i Skottland. Vi har gjort klart för de anställda i NHS, National Health Service, att vi vill att ni medverkar när vi ställer om systemet, men vi försäkrar att ni kommer att få behålla era jobb. Vi brukar snarare se Skandinavien som förebild, och snegla på er. Jag är inte direkt van vid det omvända, säger Dave Watson.

Inför seminariet tog Arena idé och Nätverket Gemensam Välfärd fram rapporten Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig författad av KTH-forskaren Lars Taxén.

Genom att bygga en sjukvård utanför marknadens inflytande har Skottland uppnått häpnadsväckande goda resultat. Slutsatsen i rapporten är att en sammanhållen sjukvård baserad på solidaritet och samarbete är överlägsen en vård som har lönsamhet och konkurrens som övergripande principer. Den skotska sjukvården borde fungera som en konkret förebild för den svenska sjukvården.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like