Bild från Pixabay.

Den senaste FN-rapporten om klimatkrisen visar på siffror och fakta värre än vad som tidigare kalkylerats

Den senaste FN-rapporten om klimatkrisen visar på siffror och fakta värre än vad som tidigare kalkylerats. Grönlands och Arktis isar smälter 6 gånger snabbare än på 90-talet. Antarktis isar smälter 6 gånger snabbare än under 1980-talet. Enligt de senaste rönen kommer havsnivå att höjts 70 centimeter år 2100. Öar kommer att översköljas, kuster kommer att drabbas av översvämningar vid de allt mer frekventa stormarna.

Extrema värmeböljor kommer att bli vanligare och årligen återkommande. Processen är redan igång. Västra USA på breddgrader med normalt skandinaviska temperaturer drabbades av temperaturer som annars förknippas med extrema perioder på arabiska halvön och Sydasien.

52 grader på dagen, 42 på natten. Temperaturer som om de blir ihållande gör mänskligt liv omöjligt.

Vi har upplevt värmerekord i hela världen. Varmare än vad som någonsin uppmätts tidigare.

Och vetenskapsmännen är glasklara. Det går inte att bortförklara att den mänskliga aktiviteten är en tung orsak.

Under årtionden har industrins profitörer och deras representanter i politiken förnekat och förhalat. Nu går det inte längre. Till och med moderaterna säger nu att det är bråttom med åtgärder.

Men deras förslag är fortfarande märkta av kapitalets och de välbeställdas klassintressen.

Moderaternas Jessica Rosencrantz är en representant för de besuttna. Hon inser att vi måste upphöra med fossila bränslen som kol och olja. Hennes recept är elektrifiering. Vi kan hålla med om att el måste till som ersättning. Det är självklart. Men det moderaterna och stora delar av överklass och medelklass drömmer om är att helt enkelt byta ut fossila bränslen och sedan fortsätta att konsumera på den nivå de har vant sej vid. Om bilflottan (som exempel) skulle vara intakt men gå på el skulle vi få en desperat rovdrift på mineraler och annat som måste ingå i batterierna. Rosencrantz vill också passa på att propagera för kärnkraft. Som en energikälla som ska garantera den produktions och konsumtionsnivå som de rika anser nödvändig. Kärnkraften vinns ur en ändlig råvara: Uran. Den kan alltså användas under en begränsad tid. Men det livsfarliga avfallet måste förvaras under tiotusentals år. Jessica Rosencrantz skickar med lätt hand det problemet till framtida generationer.

Vad som måste till är i stället en minskning av konsumtion och produktion till en hållbar nivå. En nivå som inte ödelägger naturen. Det betyder inte fattigdom. Vad som krävs är prioriteringar!

Som Greta Thunberg säger; Vi måste tänka efter vad det är vi värdesätter. Ett samhälle som tar ut betydligt mindre resurser ur naturen kan i själva verket genom genomtänkt prioritering och planering ge ett rikare liv. Skola, vård omsorg, kultur, frihet och fritid. En annan konsumtion. Inkomstklyftorna måste drastiskt minskas. Det är de välbeställda som står för lejonparten av den konsumtion som bara tär på natur och samhälle. Deras extrabilar, lyxfordon, stora hus och mängder av flygresor. Kläder som används ett fåtal gånger och sedan slängs.

Det säger sej självt att överklassen och den konsumtionsbesatta delen av medelklassen inte kommer att frivilligt gå med på de förändringar vi här kommit fram till att är nödvändiga. De måste alltså berövas den politiska makt de idag besitter. En politisk makt som de använder för att behålla privilegier och en livsstil som föröder vårt jordklot.

Den Grönländska regeringen stoppar nu all prospektering efter olja och kol. Grönländarna ser sin värld rasa samman. Den norska regeringen fortsätter däremot att leta efter olja att pumpa upp. De härskande kapitalisterna i länder som USA, Kina och Ryssland ser issmältningen som en källa till profiter när nya vatten blir farbara som transportleder för deras varor. Kapitalismen kommer att söka profiter så länge den existerar. Även då profitjakten ödelägger jordklotet.

Det är därför den nödvändiga gröna omställningen måste gå hand i hand med en röd politik. Vi kallar det EKOSOCIALISM!

Peter Widen

Läs mer:

You May Also Like