Stöd Kubas återuppbyggnad efter orkanen Irma!

Kuba hårt drabbat. Men bistår ändå sina svårt förödda ögrannar i Karibien

Ännu en gång har Kuba drabbats av en katastrof. Orkanen Irma drar fram längs nordkusten utmed öns hela längd och sprider omfattande ödeläggelse. Tack vare Kubas världsberömda preventiva åtgärder har kostnaden i människoliv hittills kunnat hållas nere till noll. De materiella skadorna är däremot i ögonblicket oöverskådliga. Skador på byggnader, infrastruktur och jordbruk är omfattande och kommer att ta lång tid att reparera. Kuba är i skriande brist på kapital för reparationer.

Samtidigt som Kuba enligt sin långvariga internationalistiska tradition nu skickar över 750 läkare och annan hälsovårds-personal till andra orkandrabbade nationer, som Antigua, Barbuda, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Bahamas, Dominica och Haiti, har kubanerna själva drabbats hårt av orkanen.

Svensk-Kubanska Föreningen öppnar sitt konto Mediciner för Kuba, pg 23 57 15-0 för bidrag till återuppbyggnaden efter orkanen Irma. På det kontot disponerar vi 100.000 kr som en grundplåt till orkan-insamlingen.

Du kan även Swisha till 123 182 37 72. Skriv ”ORKANINSAMLINGEN KUBA” när du skickar ett bidrag! Alla bidrag mottas med tacksamhet och alla pengar går oavkortat till Kuba för hjälp i återuppbyggnaden.

Samtidigt är vi väl medvetna om att det bästa stödet till Kuba är ett hävande av den långa och obarmhärtiga blockad som landet fortfarande utsätts för av USA, och som hårt drabbar hela den kubanska befolkningen. En blockad som strider mot internationell rätt och humanitet.

Svensk-Kubanska Föreningen

You May Also Like