Foto: Dimitris Vetsikas / pixabay.

Oxfam: Världens rikaste är extrema klimatförstörare

Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning. De släpper också ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans.

Det konstateras i en ny rapport från den internationella organisationen Oxfam. Rapporten bygger på forskning som utförts tillsammans med Stockholm Environment Institute.

Den rikaste procenten i världen släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning, står för 15 procent av de globala utsläppen och släpper ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans.

Den rika minoritetens överkonsumtion förvärrar klimatkrisen. Den extrema klimatojämlikheten är en direkt konsekvens av att makthavare i flera decennier strävat efter en ojämlik och klimatskadlig ekonomisk tillväxt, säger Tim Gore, Chef för Oxfams klimatarbete.

Rapporten pekar på behovet av att makthavare arbetar för att minska konsumtionsutsläppen. En stor del av de rikastes utsläpp kommer från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i landet de bor i.

–  Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder. Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna går vidare med arbetet att sätta mål för detta, säger Robert Höglund, på Oxfam Sverige.

Han framhåller också att det är avgörande att angripa utsläppen som orsakas av världens rikaste individer och samtidigt stötta fattiga samhällen som drabbas av dess effekter.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like