Greta Thunbergs historiska FN-tal:

“Just nu, just här drar vi en gräns”

Greta Thunbergs tal inför FN:s klimatmöte måndag 23 september är ett tal som kommer att gå till historien.

Det krävs kanske en tonåring för att våga säga att alla världens politiker och andra makthavare står där alldeles nakna, när det gäller världens framtid. Rakt ut till församlingen av privilegierade välbeställda makthavare, slungade Greta Thunberg den sanning som också är en anklagelse:

Folk lider,  folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av en massutrotning – och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om evig ekonomisk tillväxt. Att ni bara vågar! förklarade Greta Thunberg.

Talat var ord och inga visor. Men naturligtvis försöker nu makthavarna prata bort Gretas krav.

Efter talet berömde statsministern Stefan Löfven Greta Thunberg för hennes anförande: “Det var ett starkt tal av Thunberg. Insikten om klimathotet måste spridas bredare. Ingen ska kunna säga att man inte förstått vad vi står inför.”

Alltså vanligt politikersnack. Det var inte insikt Greta krävde, utan handling Och där står Löfven handlingsförlamad, med budgetar som innebär skattesänkningar till dem som konsumerar mest och satsningar på krigsindustrin, en av de mest onödiga koldioxidkällorna på vår jord. Och likt alla andra regeringar i världen så strävar också Lövens regering efter ökad tillväxt, det vill säga ökade utsläpp av växthusgaser.

Lyssnade till talet men lyckades tränga bort budskapet”, så kan vår statsministers kommentar sammanfattas.

Vuxna ledarskribenter och journalister försöka med alla medel förringa Greta Thunbergs budskap. Ett exempel är Dagens Nyheters Lisa Magnusson:

Barn mår inte bra av att vara alltings centrum, de behöver få vara en del av det hela. Inte makthavare, utan struliga surisar med ofullständiga hjärnor, impulsiva infall och trotsutbrott. De ska kunna luta sig mot vuxenvärlden i visshet om att den står pall. Inte läxa upp den, under dess förtjusta hurrarop.

Svenska Dagbladets reporter Josefin Holmström ägnar en lång text åt att analysera reaktionerna från publiken istället för att skriva om Gretas budskap:

Klimatfrågan har fått sin egen maskot, en bestämd och allvarlig Pippi Långstrump att ta selfies med – vilket åtskilliga världskändisar redan gjort.

Och inom den svenska vänstern vill man helst vara sin egen klimatprofet, hur dålig kunskap man än har på fötterna, och gör därför allt för att förringa Greta Thunbergs insats och faktiskt revolutionära budskap. För detta har man förstås inte lyckats upptäcka.

För några veckor sedan skrev Arasah Gelichkan i Internationalen så här om Greta Thunberg:

Delar av vänstern placerar förväntningar och förhoppningar som hon hittills vare sig kunnat eller velat, men framför allt inte varit skyldig att infria. Det är inte Gretas fel om vi låter radikala krav och budskap hamna i skymundan för fraser som “vi måste göra något”, och andra truismer.

Tvärtom är det ju stor delar av den så kallade vänstern som inte har kommit med några konkreta krav på åtgärder utan famlar när det gäller framtidsfrågorna och sprider myter om enkla lösningar, medan Greta klart och tydligt pekar ut att det är det kapitalistiska samhället grundbult, ekonomisk tillväxt, som är grundorsaken till dagens klimat och ekologiska kris. Utan att vara frasradikal så pekar Greta Thunberg med hela handen på var fienden finns, utan att vänsterns frasradikaler lyckas se detta.

Och det är inget unikt exempel, inom större delen av den svenska vänstern existerar fortfarande en övertro på tekniska lösningar, “bara vi bygger ut vindkraften och byter ut bensinbilarna mot elbilar i snabbare takt så löser sig klimatfrågan”. Den politiska mobiliseringen som finns i Greta Thunbergs budskap lyckas inte vänstern kanalisera i en framgångsrik politik.

Greta Thunbergs tal i FN kommer att finns på eFOLKETs citatspalt den närmaste veckan. I talet vände hon sig till dagens politiska makthavare med orden:

Ni sviker oss. Men unga idag har börjat förstå ert svek. Alla framtida generationers ögon är riktade på er. Om ni sviker oss kommer vi aldrig att förlåta er.Vi kommer inte att låta er komma undan. Just nu, just här, drar vi nu en gräns.

H Foste Hjälte

You May Also Like