Arroganta, självgoda och klimantsyndande krist-demokratiska karriärpolitiker riskerar i framtiden tillrättavisningar i samband med flygresor, erfar eFOLKET från säker källa.

KD-politiker: ”Flyg mer!”

Ökad flygtrafik är ohållbar ur klimatsynpunkt, konstaterar trafikforskarna. Men KD- politikern Sara Skyttedal anser att man ska flyga mer. Så här skrev hon nämligen på twitter häromdagen:

“Jag tänker så här – flyg mer! Det finns så många dumpuckon som bojkottar flyget att förutsättningarna för bolagen att investera i ny grön teknik försämras. Jag flyger därför några extra gånger. Det är min klimatkompensation.”

Sara Skyttedal, tidigare ordförande för KDU och numera kommunalråd i Linköping, har tydligen inspirerats av Donald Trump, både vad gäller klimatgalenskap och de oförskämda språk hon använder.

Förutom hennes mycket kränkande uttryck om alla som försöker bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, så visar hon med sitt inlägg att hon är helt okunnig om möjligheten att introducera grön teknik inom överskådlig tid i flyget.

– Idag står flyget för en tiondel av Sveriges totala klimatpåverkan, och den tillgängliga tekniken är långt ifrån tillräcklig för att få ner utsläppsnivåerna. Trots detta har vi alltså folkvalda politiker som tror att några extra flygturer är tipptopp för den globala uppvärmningen. Uttrycket om ‘att ha huvudet bland molnen’ har aldrig varit mer passande, konstaterar, Supermiljöbloggen.

Det statliga bolaget Swedavia som äger tio av Sveriges största flygplatser skriver dock att målet är “ett fossilfritt inrikesflyg 2030 – något som inte minst kräver storskaliga satsningar på bioflygbränslen.”

Även om vi i Sverige – vilket är mindre troligt – skulle kunna uppnå detta mål, så skulle ändå totalt sett biobränslens endast kunna kompensera den väntade ökningen i flygresandet, konstaterade trafikforskaren vid KTH Jonas Åkerman i en artikel i Svenska Dagbladet.

Det finns nämligen en gräns för hur mycket biobränslen det går att producera. Och det finns även andra näringsgrenar som i framtiden är intresserade av att använda biobränslen som drivmedel. Det kommer inte att gå att driva alla fordon med el. Bland annat skogs- och jordbruksmaskiner kommer också att behöva biobränslen, när tillgången på olja tryter.

Den som tror att ökat flygande idag skulle göra det enklare att få fram biobränslen till det framtida flyget har nog allt för lite kunskap för att uttala sig. Men Sara Skyttedal är inte den enda unga politiker som inte har några samvetskval över att hon flyger mycket.

Hans Hjälte

Läs även artikeln: Politiska beslut ökar flygets klimatutsläpp

You May Also Like