Johan Rockström: Chocksiffror för klimatet

Kraftfulla åtgärder måste nu omedelbart till, om mänskligheten ska klara av att möta hotet mot civilisationen och vår planet

Alarmerande uppgifter för klimatet i ny rapport. Snabb ökning av koldioxid i atmosfären. Det händer saker i naturen som inte ska hända. Oförutsägbara förändringar i klimatsystemet leder till allvarliga ekologiska och ekonomiska störningar.

Förra året var ökningen av koldioxid i atmosfären 50 procent högre än snittökningen under senaste decenniet, enligt World Meteorological Organization (WMO). Det skriver Dagens Nyheter i en artikel den 31 oktober.

Rapporten från WMO baseras på mätningar i 51 länder av halter av växthusgaser. 2016 var den genomsnittliga koldioxidkoncentrationen 403,3 ppm. Året innan var siffran 400 ppm.

– Det är den största ökningen vi sett under de 30 år vi har haft det här nätverket, säger Oksana Tarasova, chef för WMO:s globala atmosfärsprogram.

Snabbt ökande nivåer av koldioxid och andra gaser har potential att enligt studien ”initiera oförutsägbara förändringar i klimatsystemet … som leder till allvarliga ekologiska och ekonomiska störningar”.

En av Sveriges och världens ledande klimatforskare, professor Johan Rockström vid Stockholms universitet, är mycket bekymrad.

– Det här är chocksiffror. Det visar att något i naturen händer, som inte ska hända. Vi inom forskarvärlden har sett det här komma. Det här är en oerhört stark signal till makthavare inom politik och näringsliv om att påskynda utfasningen av utsläpp av koldioxid.

Under de senaste 70 åren är den årliga ökningen av koldioxidkoncentration i atmosfären nästan 100 gånger större än vid slutet av den senaste istiden. Hälften tas upp av växter i hav och på land. Utsläpp från mänskliga källor har minskat under senare år, men det är den kumulativa summan i atmosfären som har betydelse.

– Den här ökningen kan vara ett tecken på att jordens förmåga att ta upp koldioxid har minskat. Det finns många skäl att vara orolig, säger Rockström.

I december 2015 kom Parisavtalet, då världens länder enades om att hålla temperaturökningen till under 2 grader, helst under 1,5.

– Nu har vi nått en ökning på över 3 ppm i atmosfären och det är för sent att göra något åt. Fönstret för att klara Paris-målen har nu snävats åt ännu mer.

FN:s klimatpanel har tidigare beräknat att jorden måste vara helt fossilfri någon gång mellan 2050–2070 för att klara målen.

Johan Rockström menar nu att jorden inom 30 år måste vara fossilfri utan användning av kol, olja och naturgas, men för att uppnå det krävs att det händer väldigt mycket inom alla sektorer i hela världen.

Länk till artikeln: Klimatexpert om ny rapport: ”Chocksiffror”

Länk till pressmeddelande från WMO: Greenhouse gas concentrations surge to new record

Tommy Jansson

You May Also Like