Jonatan Rydén om Hanif Balis tankar om stöd till barnfamiljer

Är Barnbidraget, de extra 1250 kr som vårdnadshavare till ett barn kan få som kompensation för de kostnader som ett barn innebär för hushållet? Det menar Hanif Bali i en serie uttalanden på Twitter.

I en serie uttalanden på Twitter under 2:a Januari, argumenterar Moderaten Hanif Bali för att det ska finnas en övre gräns för hur många barn en familj ska kunna få barnbidrag för. Den exakta juridiska definitionen av “För många barn” förblir oklar i skrivande stund, men argumenten fortsätter under Torsdagen på många sociala mediesidor.

Hanif Bali lyfter fram stora skillnader mellan nyanlända och inrikes födda i hur stor familjen är:

“Bland inrikes födda har endast 6% av hushållen fler än 2 barn. Enbart 1% som har fler än 3 barn. Bland utrikes födda är det 22%. Hela 11% som har fler än 3 barn. Huvudsakliga inkomst för 30% av alla 4+ barnfamiljer är bidrag.”

Antagligen på grund av det begränsade antalet tecken I ett Twitter-inlägg har han inte angett källan till dessa siffror. Han argumenterar också för att det är ett ekonomiskt incitament för att skaffa ett till barn:

“För en arbetslös fyrbarnsfamilj så ökar den disponibla inkomsten mer att skaffa ett till barn än att ta ett jobb med en inkomst på 20K. Om de båda fått jobb hade de enbart tjänat någon tusenlapp. Hade samma familj bara haft ett barn hade den disponibla inkomsten ökat med 15 000.”

Åter har Hanif Bali här ingen möjlighet att ange den källan som för honom bevisar att man tjänar 15000 kr på att föda ett femte barn, och då kan få 9240 kr i barnbidrag plus flerbarnstillägg, medans man bara tjänar c:a 1000 kr på att få en anställning där man tjänar 20000 kr.

Bali förklarar att han inte håller med om att behovspröva barnbidrag, utan förespråkar ett tak på barnbidraget, för att undvika att staten i praktiken ger incitament till människor att skaffa fler barn för att öka hushållets inkomst i form av allt fler barnbidrag.

Min egen fundering på det hela är, om Hanif Bali är bekymrad över att människor sätter sig och sina familjer i en dålig situation genom att skaffa för många barn, varför är hans omedelbara reaktion att ta bort delar av dessa familjers pengar? Jag har ännu inte kunnat hitta inlägg eller uttalanden av Bali om att förbättra sexualkunskapsundervisning, eller öka tillgången till preventivmedel (metoder som är bevisade att fungera för att minska den formen av klass-segregation).

Och faktumet är att det är ekonomisk rörlighet, och jämlikhet mellan könen, som har den bevisat främsta positiva effekten i detta hänseende. Om “det föds för många barn i sverige” är Hanif Balis hjärtefråga, bör han se på alla de länder som minskat antalet familjer med fler än 5 barn genom att arbeta för jämställdhet och minskad fattigdom.

Jonatan Rydén

You May Also Like