Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möter ofta många utmaningar – från habilitering och skola till att kämpa för sina barns rättigheter. Det är utmaningar som kan leda till att föräldrar bränner ut sig…

Eskilstuna Kommun inför stöd för familjer som har barn med funktionsnedsättning

Eskilstuna Kommun blir den nionde kommunen i Sverige att inom Vård- och omsorgsförvaltningen LSS införa en barnkoordinator. Barnkoordinatorn ska svara på de behov som många anhöriga till barn (0-18 år) med funktionsnedsättningar har gett uttryck för, och ge familjer stöd i att navigera bland myndigheter och vårdinstitutioner.

Redan från och med 1 augusti nu under sommaren kommer föräldrar att kunna vända sig till barnkoordinatorn för hjälp och stöd. Barnkoordinatorn ska arbeta på vårdnadshavarens uppdrag och tillsammans med dem identifiera vilken hjälp som behövs och vad som är viktigast att börja med. Genom att stötta, vägleda, samordna och strukturera kontakter med olika verksamheter ska barnkoordinator underlätta för föräldrarna.

Stödet kommer att erbjudas till vårdnadshavare som har barn som tillhör LSS målgrupp. Syftet är att säkerställa att stödet ges i ett tidigt skede, även innan en eventuell utredning är genomförd. För barn utan funktionsnedsättning är det i första hand socialförvaltningen som erbjuder stöd vid behov.​

”Inte fått sina behov tillgodosedda”

Majo Brostedt (S), är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och har varit drivande i att lyfta behovet med ett koordinatörstöd:

– Jag har träffat många föreningar inom funktionsrättsrörelsen och mött många anhöriga, tagit del av deras livsberättelser och även sett att anhöriga till barn med funktionsnedsättning är en grupp som inte fått sina behov tillgodosedda. Det gjorde att jag väckte frågan i förvaltningen, vilket resulterade i en utredning för att bedöma behovet. Att det finns ett behov blev tydligt. Vi har också sett att en liknande stödfunktion fungerar bra inom äldreomsorgen, och både funktionsrättsrörelsen och Socialstyrelsens nya anhörigstrategi pekar på att det här är ett nödvändigt steg, säger Majo Brostedt.

Majo Brostedt

Föräldrar bränner ut sig

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möter ofta många utmaningar, från habilitering och skola till att kämpa för sina barns rättigheter. Det är utmaningar som kan leda till att föräldrar bränner ut sig. Genom att erbjuda stöd tidigt hoppas Eskilstuna Kommun kunna förbättra livskvaliteten och hälsan för både barn och föräldrar.

– Vi hoppas att stödet till vårdnadshavarna bidrar till att barnen får en ökad livskvalitet och hälsa och att de upplever en förbättrad hälsa med minskad stress och oro. Vi vill att de ska få en ökad livskvalitet och större möjlighet till förvärvsarbete och sysselsättning i den mån de önskar och att sjukskrivningar och behov av ledighet för att ordna med stöd till sina barn på så sätt minskar, säger Anders Karlsson, verksamhetschef på Vård- och omsorgsförvaltningen på Område Funktionshinder.

Anders Karlsson

Läs också:

Öppet brev från DHR till makthavare i Eskilstuna kommun

Personer med funktionsnedsättning är “bortglömda” i regeringens budget

You May Also Like