Studie i Norge visar på vikten av att barn till utrikes födda föräldrar får tillgång till förskola

Det är viktigt att barn till utrikes födda kommer till förskolan. Detta gäller särskilt om de bor i områden där den övervägande delen av invånarna är utrikes födda.

Detta visar en … Läs mer “Studie i Norge visar på vikten av att barn till utrikes födda föräldrar får tillgång till förskola”

Read more