Vid minst ett tillfälle har en kyckling skållats levande på Atrias slakteri 2022. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. (Foto: Djurens Rätt/Shutterstock)

Misstänkt djurskyddsbrott för 60.000 kycklingar hos Atria

Atria Sverige AB är ett av Sveriges största kycklingslakterier och säljer kycklingkött under Lagerbergs och Lönneberga. Under 2022 var minst 60.000 kycklingar involverade i hantering som innebär att de utsatts för onödigt lidande i enlighet med djurskyddslagen. Andelen brister på företaget har ökat sedan 2021 samtidigt som kontrollerna blivit färre. Det visar djurrättsorganisationen Djurens Rätts nya kartläggning.

– Det är under all kritik att Atria inte kan säkerställa att kycklingarna behandlas på ett lagligt sätt och att de skyddas från onödigt lidande. Att problemen dessutom fått fortsätta visar att myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som årligen riskerar att drabba miljontals individer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall.

Kycklingslakteriet i Sölvesborg, som ägs av Atria Sverige AB, är ett av de största slakterierna för kycklingar i Sverige och slaktar uppemot 20 miljoner individer varje år. Kycklingarnas kött säljs sedan under varumärkena Lagerbergs och Lönneberga. Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och Länsstyrelsen har Djurens Rätt för andra året i rad kartlagt djurskyddsbrister på Sveriges fyra största kycklingslakterier.

Kläm- och frätskador

Atrias djurskyddsbrister har under 2022 inkluderat allvarliga frätskador, kycklingar som har klämts i transportburar på väg till slakteriet samt en extrem hög dödlighet under dessa transporter. Vid ett tillfälle har även en kyckling skållats levande, precis som under 2021. Trots detta har ansvarig länsstyrelse inte gjort några fysiska kontroller på slakteriet under 2021 eller 2022. Bristerna tyder på att minst 60.000 kycklingar varit involverade i hantering som innebär att de utsatts för onödigt lidande och misstänkt djurskyddsbrott. De problem som drabbat flest individer kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna, men upptäcks inte förrän efter transport, eller till och med efter att kycklingarna har dödats.

– Kartläggningen visar tydligt på att svenska kycklingar ännu en gång har utsatts för ett systematiskt djurplågeri. Med liknande djurskyddsbrister från året innan behövs en abrupt förändring, och det är nu! säger Camilla Bergvall.

Urval av Atrias överträdelser mot djurskyddslagstiftningen under 2022:

  • Vid ett tillfälle hittades ovanligt många kycklingar döda i transporten och obduktion visade syrebrist och inre blödningar.
  • Vid ett tillfälle har en kyckling hittats ostucken, skållad levande.
  • Vid två tillfällen hade nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna.
  • Vid ett tillfälle var kycklingarna blöta och nedkylda, och över 500 individer hade dött under transporten.

Om Djurens Rätts kartläggning

Genom kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna har Djurens Rätt för andra året i rad gjort en kartläggning över de djurskyddsbrister som rapporterats på Sveriges fyra största kycklingslakterier under 2022. Slakterierna som har kartlagts är Kronfågel AB, Guldfågeln AB, företaget Torsåsens Fågelprodukter som levererar kött under varumärket Guldfågeln samt Atria Sverige AB som levererar kött under varumärkena Lagerbergs och Lönneberga. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem på en kycklinganläggning hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring.

Läs också:

You May Also Like