– Detta är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt… (Foto: Djurens Rätt)

Djurens Rätt till Regeringen: “Svik inte försöksdjuren!”

Sveriges 3R-center, som spelar en viktig roll i arbetet för att ersätta, minska och förfina djurförsök, ser ut att för första gången bli utan öronmärkt finansiering. Det enligt Regeringens framlagda budgetproposition. Ett riktigt bakslag och svek för djuren, det svenska folket och forskningen menar djurrättsorganisationen Djurens Rätt.

– Detta är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt. Vi uppmanar Regeringen att prioritera en fortsatt satsning på Sveriges 3R-center, där finansieringen håller samma eller högre nivå som tidigare, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall.

Flera steg bakåt för djurvälfärden

Sveriges 3R-center, som funnits sedan 2017, har en målsättning att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Centret har sedan tidigare blivit tilldelat 15 miljoner kronor årligen och fungerar idag som en etablerad kontaktpunkt för 3R-frågor i Sverige. Nästa år ser däremot 3R-centret ut, enligt Regeringens framlagda budgetproposition, att bli utan öronmärkt finansiering. Något som skulle innebära flera steg bakåt i arbetet för ökad djurvälfärd och minskningen av djur i djurförsök.

– Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på just djurförsöken. I över 140 år har vi arbetat för att djur inte ska behöva plågas, lida och dö för vetenskapliga syften. Under den tiden har både Sverige och EU fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt. Att Regeringen nu föreslår att strypa satsningarna på Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök, rimmar inte väl, menar Camilla Bergvall.

Har startat en namninsamling

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har nu startat en namninsamling för att uppmana Regeringen, med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen, att låta 3R-centret få fortsatt öronmärkt finansiering.

Läs också:

Misstänkt djurskyddsbrott för 60.000 kycklingar hos Atria

You May Also Like