Solidaritetskommitté för Palestina bildad i Eskilstuna

“Historien kommer inte att förlåta de likgiltiga”, sa Kubas president om Palestina, vilket eFolket rapporterat om. Det är många som tagit fasta på det. Den nybildade Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna har fått en flygande start. Cirka 40 personer har blivit medlemmar, och kommittén hade ett välbesökt möte i söndags.

På detta möte i lördags fastslogs syftet med och grunden för Palestinakommittén “Folke Bernadotte” i Eskilstuna:

  • Stoppa bombningen av Gaza, eldupphör
  • Bryt blockaden av Gaza
  • Upphörande av ockupationen av Palestina – Ett fritt demokratiskt Palestina där alla har samma rättigheter och
    skyldigheter inom gränserna av det historiska Palestina.
  • Solidaritetsarbete
  • Sprida information om vad som händer i Palestina

Alla som ställer sig bakom denna plattform är välkomna som medlemmar.

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna har redan organiserat två Palestinademonstrationer i Eskilstuna och deltagit på den som Vänsterpartiet i Eskilstuna ordnade.
Kommittén har även sökt tillstånd för en stillastående Palestinamanifestation varje vecka i Eskilstuna, samt diskuterar och planerar andra aktiviteter, såsom flygblad, brev till politiker, med mera.

Nästa möte för Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna är lördag den 4 november kl 16.00.
Alla intresserade är välkomna!

Maila för att få tid och plats för nästa möte: klimatomsorg@gmail.com

Christer Bergström

You May Also Like