– Regeringen behöver agera nu! Det är kostsamt både i liv och pengar att hålla de storskaliga djurfabrikerna under armarna. Att tränga ihop så här många djur på en så liten yta borde inte vara tillåtet, varken ur djurskydds- eller smittskyddssynpunkt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för djurrättsorganisationen Djurens Rätt…

Djurens Rätt om massavlivningen i CA Cedergrens äggfabrik

Över en miljon hönor har nyligen massavlivats till följd av att Sveriges största äggfabrik, CA Cedergren, inte kunnat sanera från de salmonellabakterier som tog sig in till hönsen för cirka ett år sedan. Det innebär att 20 procent av Sveriges hönor nu har avlivats. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt är starkt kritisk till detta återkommande problem, och menar att djurfabrikerna behöver monteras ned.

– Det är ett sådant slöseri med såväl resurser som liv. Hönorna blir inte sjuka av salmonella, och det är inte deras fel att de trängs i varandras avföring och att bakterier frodas. Den här återkommande smittspridningen som leder till massavlivningar visar tydligt att djurfabriker är ohållbara och att de behöver monteras ned, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall.

Alla hönor har nu gasats ihjäl

I december 2022 hittades salmonella i ägg från Sveriges största äggfabrik CA Cedergren, som ligger i Mönsterås. Sedan dess har otaliga utbrott rapporterats och hönor har massavlivats vid flera tillfällen. Djurens Rätt skickade en skrivelse till Regeringen i augusti 2023 med krav om åtgärder, men ingenting har hänt. Nu har Jordbruksverket gett upp möjligheten att sanera Sveriges största äggfabrik när hönor fortfarande finns i närområdet. Äggfabriken hade anläggningar med totalt 1.182.500 stycken hönor utspridda över ett litet område – ett område som inte är mycket mer än en halv kvadratkilometer. Nu ska alla hönor ha gasats ihjäl i stallarna och destruerats, det vill säga att kropparna förstörs då de inte får användas för livsmedel.

CA Cedergren kommer att få visst statligt stöd för de massavlivningar som skett, och riskerar att vilja starta upp igen. Samtidigt har Regeringen inte infört några förebyggande åtgärder mot salmonella eller andra smittrisker.

– Regeringen behöver agera nu! Det är kostsamt både i liv och pengar att hålla de storskaliga djurfabrikerna under armarna. Att tränga ihop så här många djur på en så liten yta borde inte vara tillåtet, varken ur djurskydds- eller smittskyddssynpunkt, menar Camilla Bergvall.

Läs också:

Som en äggsjuk höna

Misstänkt djurskyddsbrott för 60.000 kycklingar hos Atria

Djurens Rätt till Regeringen: “Svik inte försöksdjuren!”

You May Also Like