På plats på Bokmässan i Göteborg: Helena Nilsson, biträdande enhetschef Eskilstuna Bibliotek, Anne Myllylä, bibliotekskonsulent, Karin Strömbom Landquist, avdelningschef inom Förskolan, Pernilla Alexandersson, rektor på Starens Förskola och Annika Sjöblom, bibliotekskonsulent. Med på resan är självklart också de två figurerna Brum och Fnisse som står på bordet…

Eskilstuna Kommuns arbete med Lässatsningen uppmärksammas under Bokmässan i Göteborg

Eskilstuna Kommuns arbete med Lässatsningen uppmärksammas under den just nu pågående Bokmässan i Göteborg. Fem medarbetare är inbjudna för att berätta hur bibliotek och förskola jobbar tillsammans för att öka barns läslust genom den så kallade Lässatsningen.

Teamet som arbetar med Lässatsningen består av sju erfarna bibliotekskonsulenter som samverkar med Förskolan i Eskilstuna för att läscertifiera förskolorna i syfte att öka barns lust att läsa. Läscertifieringen uppmuntrar förskolor att arbeta aktivt med läsning och litteratur med inspiration och stöd av Lässatsningen.

Viktigt med goda läsvanor i tidig ålder

– Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Genom att utveckla goda läsvanor i tidig ålder skapas bättre förutsättningar för barnens språkutveckling. Något som är viktigt för barnens lärande och för deras framtida skolgång, säger teamet bakom Lässatsningen.

Läs också:

16 förskolor i Eskilstuna och Torshälla läscertifieras

Starens Förskola i Torshälla läscertifierad

Skolbarnen måste få mycket lästräning – och läroböcker!

You May Also Like