Anne Myllylä och Annika Sjöblom från Lässatsningen tillsammans med bibliotekschef Birgitta Edvardsson och Pernilla Alexandersson som är rektor på Starens Förskola. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Starens Förskola i Torshälla läscertifierad

Starens Förskola i Torshälla är nu läscertifierad. Lässatsningen, som tillhör Eskilstuna Bibliotek, erbjuder nu förskolor att läscertifieras. Först ut är Starens Förskola i Torshälla. Det uppmärksammades med en ceremoni på Torshälla Bibliotek där förskolan fick ta emot ett diplom och en flagga med Lässatsningens figurer Brum och Fnisse.

Språkutveckling är något som alla förskolor ska arbeta med. Det enligt läroplanen för förskolan. Genom att lyssna på högläsning och samtala om texter ges förutsättningar att utveckla sitt språk. Språket ligger till grund för allt lärande och i förlängningen för att kunna ta del av och delta i samhället. Läscertifieringen uppmuntrar förskolor att arbeta aktivt med läsning och litteratur med inspiration och stöd från Lässatsningen.

– Genom Lässatsningens erbjudande och att arbeta för en läscertifiering vävs språkutveckling in i allt arbete på förskolan – i alla arbetsområden och i vardagens rutiner, berättar Annika Sjöblom som är bibliotekskonsulent på Lässatsningen.

Bibliotekschef Birgitta Edvardsson och rektor Pernilla Alexandersson höll tal. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Starens Förskola är alltså den första förskolan att nu läscertifieras. Många fler förskolor (48 förskolor med cirka 2000 barn och 800 pedagoger) är intresserade och i gång med att utveckla sina verksamheter för att uppnå de mål och kriterier som finns för att kunna bli certifierad.

”Läsning en del av vardagen”

– Läsning, sagor och böcker är en del av vardagen och finns med i det mesta vi gör på förskolan. Vi har ett stort bokbestånd med böcker på flera olika ställen på varje avdelning. Vi har haft planerad undervisning utifrån teman, men har också skapat tillfällen till spontan läsning, berättar Pernilla Alexandersson, rektor för Starens Förskola.

Flaggan överlämnas för att sedan kunna hissas på förskolans gård i Torshälla. (Foto: Eskilstuna Kommun)

På flaggan finns Lässatsningens figurer Brum och Fnisse. (Foto: Eskilstuna Kommun)

– Barnen gillar att varva ner ute med en bok på en filt eller en bänk. Vi har böcker med oss när vi går till skogen. Till vårt nya snickarrum har vi köpt in böcker om att bygga och om återbruk. Det är roligt att se stoltheten hos barnen när de får vara med och välja böcker vid besöken på biblioteken. Ett annat exempel är att vi skapat kapprumsbibliotek på varje avdelning med bokpåsar som vårdnadshavare kan låna med sig hem, berättar Pernilla Alexandersson.

”Förskolan starten på en lyckad skolgång”

– Vi är enormt glada och stolta över det samarbete som sker mellan Lässatsningen och Eskilstunas förskolor. Forskning visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Förskolan är ju starten på det livslånga lärandet, och genom medvetet arbete med läsning på alla våra förskolor ger vi förutsättningar för barnen att se sig själva som läsande individer och till en lyckad skolframgång, säger Karin Strömbom Landquist som är avdelningschef inom förskolan i Eskilstuna.

Certifieringsceremonier kommer fortsättningsvis att hållas i juni varje år. Förskolor som certifieras får vid ceremonin ta emot diplom och en flagga med Lässatsningens figurer Brum och Fnisse. Teamet som arbetar med Lässatsningen består av sju erfarna bibliotekskonsulenter som är anställda av Eskilstuna Bibliotek. Totalt når Lässatsningen cirka 15.000 barn varje år. Det är alla elever i skolor från förskoleklass till och med årskurs 6 (omkring 30 skolor med 9000 elever) och ett 90-tal förskolor med 6000 barn.

Starens Förskola i Torshälla.

Läs också:

You May Also Like