Lässatsningens figurer, Brum & Fnisse…

16 förskolor i Eskilstuna och Torshälla läscertifieras

Nu är det dags för 16 förskolor i Eskilstuna och Torshälla att läscertifieras. Detta uppmärksammas med en ceremoni på Fristadstorget. Då får förskolorna ta emot certifikat/diplom och flagga med Lässatsningens figurer, Brum & Fnisse. Det blir också tal och underhållning med Aya Baya Band.

Lässatsningen, som tillhör Eskilstuna Bibliotek, erbjuder förskolor att läscertifieras. Alla förskolor ska arbeta med språkutveckling, det är en del av läroplanen för förskolan. Genom att lyssna på högläsning och samtala om texter ges förutsättningar att utveckla sitt språk. Språket ligger till grund för allt lärande, och i förlängningen för att kunna ta del av och delta i samhället. Läscertifieringen uppmuntrar förskolor att arbeta aktivt med läsning och litteratur med inspiration och stöd från Lässatsningen.

Skolor som nu certifieras:

Fröslundavägens Förskola, Berga Förskola, Glömsta Förskola, Karamellens Förskola, Alvägens Förskola, Flöjtvägens Förskola, Ekenhillsvägens Förskola, Gustavsborgsvägens Förskola, Blåklocksvägens Förskola, Djurgårdens Förskola, Källgatans Förskola, Nyforsgatans Förskola, Chokladfabrikens Förskola samt de fristående förskolorna Samklang, Lek’n Roll och Pikku Erkki.

Ceremoni på Fristadstorget äger rum nu på onsdag (31/5) med start redan klockan 9.30 på förmiddagen.

Medverkande:

 • Barn, pedagoger och rektorer från förskolorna.
 • Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden.
 • Marie Svensson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Birgitta Edvardsson, bibliotekschef för Eskilstuna Bibliotek.
 • Annika Sjöholm, bibliotekskonsulent, Lässatsningen Eskilstuna Bibliotek.
 • Anne Myllylä, bibliotekskonsulent, Lässatsningen Eskilstuna bibliotek.

Hålltider:

 • 9.30 Aya Baya Band
 • 9.45 Ceremoni med tal och utdelning av certifikat
 • 10.05 Aya Baya Band
 • Ceremonin beräknas vara slut ca 10.20

Läscertifiering av förskolor

Språkutveckling är något alla förskolor ska arbeta med enligt läroplanen för förskolan.

– Genom Lässatsningens erbjudande och att arbeta för en läscertifiering vävs språkutveckling in i allt arbete på förskolan; i alla arbetsområden och i vardagens rutiner, berättar Annika Sjöblom som är bibliotekskonsulent på Lässatsningen.

– Genom att på olika sätt arbeta med litteratur kan man nå läroplanens mål även när det gäller normer och värden, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande, förklarar Annika Sjöblom.

Läscertifieringen har sex övergripande mål med arbetet:

 • Barnens viktiga vuxna, både personal och vårdnadshavare, ska bli medvetna om vikten av läsning och känna sig trygga med aktiviteten.
 • Alla barn ska ta del av daglig högläsning och på så sätt utveckla goda läsvanor i tidig ålder.
 • Förskolorna ska arbeta aktivt och regelbundet med läsning och litteratur på olika sätt.
 • Personalen på förskolan ska ha kännedom om och kunna erbjuda en mångfald av barnlitteratur.
 • Skapa goda förutsättningar för alla barn att utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för läsning och litteratur.
 • Upprätta aktiv samverkan mellan bibliotek och förskola.

Flera kriterier måste uppfyllas

Till varje mål finns en rad kriterier som förskolan ska uppfylla för att kunna bli läscertifierad. Personalen på förskolan arbetar med att utveckla verksamheten så att målen nås. Det finns stöd från Lässatsningen i form av information, projekt, nätverksträffar och utbildningar. När förskolan upplever att målen är nådda och kriterierna uppfyllda redovisas det i en slutrapport som Lässatsningen får ta del av för att bedöma om förskolan uppnått kraven eller inte. För att behålla certifieringen krävs det att arbetet fortgår och vidareutvecklas. Rektor på förskolan är ansvarig för arbetet med läscertifieringen. Det är rektorns ansvar att anmäla intresse för läscertifiering, säkerställa att tid och resurser finns samt att dokumentera arbetet i bland annat en slutrapport.

“Förskolan är starten på det livslånga lärandet”

Karin Strömbom Landquist, som är avdelningschef inom förskolan i Eskilstuna, säger:

– Vi är enormt glada och stolta över det samarbete som sker mellan Lässatsningen och Eskilstunas förskolor. Forskning visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Förskolan är starten på det livslånga lärandet, och genom medvetet arbete med läsning på alla våra förskolor ger vi förutsättningar för barnen att se sig själva som läsande individer och till en lyckad skolframgång, säger Karin Strömbom Landquist.

I januari var Starens förskola först ut med att certifieras. Certifieringsceremonier kommer fortsättningsvis att hållas i maj/juni varje år. Förskolor som certifieras får vid ceremonin ta emot diplom och en flagga med Lässatsningens figurer, Brum & Fnisse.

Lässatsningen Eskilstuna bibliotek

Lässatsningen på Eskilstuna Bibliotek har som syfte att öka alla barns lust att läsa. Målet är att barn ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen stimulerar, uppmuntrar och stärker barn till läsning, och skapar på så sätt bra förutsättningar för barnen. Det långsiktiga målet är att barnet ser sig självt som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga.

Totalt når Lässatsningen cirka 15 000 barn varje år. Det är alla elever i skolor från förskoleklass till och med årskurs 6 (omkring 30 skolor med 9000 elever) och ett 90-tal förskolor med 6000 barn. Lässatsningen möter barn även på fritiden i samarbeten med kommunens bibliotek, lovaktiviteter, författarbesök med mera. Lässatsningen riktar sig också till all pedagogisk personal i förskolan, skolan, skolbiblioteken, fritidshemmen och familjecentralerna.

Teamet som arbetar med Lässatsningen består av sju erfarna bibliotekskonsulenter, som alla är anställda av Eskilstuna Bibliotek.

Läs också:

Starens Förskola i Torshälla läscertifierad

You May Also Like