Bildskapare: Elf-Moondance / Pixabay.

Gemensamt initiativ från S, V och MP för att rädda studieförbunden

SD-regeringen har nu kommit med ett budgetförslag som innebär ett dråpslag mot folkbildningen. Studieförbunden ska få de statliga bidragen sänkta i tre steg, från nuvarande 1,8 miljarder till 700 miljoner.

Folkhögskolorna får visserligen 100 miljoner mera enligt SD-regeringens budget. Men det ska ses mot bakgrund av att man drog ner med drygt 500 miljoner i vårbudgeten, vilket betyder att folkhögskolorna får sina bidrag MINSKAD med 400 miljoner.

Nu går S, V och Mp ut med ett gemensamt förslag för att försöka stoppa slakten på folkbildningen. Vid en gemensam pressträff 26 september presenterades ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott. Det är Lawen Redar (S), Vasiliki Tsouplaki (V) och Amanda Lind (MP) som kräver:

  • att regeringen ska återkomma till riksdagen med en konsekvensanalys av vad de minskade anslagen innebär.
  • att övriga riksdagspartier ska ta en längre tankepaus med syftet att stoppa en föreslagen lagändring.
  • att regeringen inväntar förslag från den utredning som ska vara klar i juni innan några förändringar genomförs.

Den utredning S, V och MP syftar på är “Utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden”, som den borgerliga regeringen tillsatt. (se lästips)

Nu kör regeringen över sin egen utredning genom att genomföra kraftiga nedskärningar inom folkbildningen INNAN utredningen är färdig och kommit med några förslag. (se lästips)

Jag har inte läst vare sig “Utredningen om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden” eller regeringens tilläggsdirektiv som kommit senare; “Tilläggsdirektiv om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden”.

Men jag tycker mig ana att regeringens utredning har som (o)uttalat syfte att strypa folkbildningen eftersom man i flera underrubriker riktar in sig mot “att se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen” och att “kontrollen och granskningen av statsbidragens användning behöver stärkas”.

Alltså som när utbildningsminister Mats Persson (L) använde fusket med bidrag som (svep)skäl för att skära ner och försämra folkbildningen.

Det förekommer även fusk med ROT-bidrag. Men där gör regeringen tvärtom. Man höjer ROT-bidraget med 50 procent. (se lästips)

PS. Även C protesterar. I ett uttalande från Centerpartiet Västra Götaland med rubriken “Nedmonteringen av folkbildningen hotar både framtid och demokrati”, kritiserar man regeringens nedmontering av folkbildningen.

Uttalandet är undertecknat av bl.a. Anders Ådahl (C), riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning.

Varför inte C var med på det gemensamma initiativet från S, V och MP vet jag inte. Kanske Annie Lööfs “beröringsskräck” med “ytterkantspartier” lever kvar inom C?

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like