Möjliggjordes angreppet från Hamas av ett “enormt underrättelsefiasko”?

Att det militära överraskningsanfallet från Hamas speglar “ett enormt underrättelsefiasko” är en slutsats  som medier i Sverige och världen över dragit och förmedlat.

Den israeliska säkerhetstjänsten, ofta beskriven som “världens mest effektiva”, … Läs mer “Möjliggjordes angreppet från Hamas av ett “enormt underrättelsefiasko”?”

Read more