Så här ser automaten ut som nu ska förse Eskilstunas ungdomar med gratis mensskydd… (Foto: RedLocker)

Eskilstuna: Menssäkrade kommunala verksamheter – en fråga om demokrati

Ingen ska behöva avstå från att delta i fritidsaktiviteter på grund av mens. Frågan kring menssäkrade verksamheter, som nu blir verklighet även i Eskilstuna, har drivits av ungdomar i kommunen genom dialogmodellen UNIK. Det är också ungdomarna som har varit med och valt ut de 13 verksamheter som nu menssäkrats.

UNIK ger ungdomar en röst i frågor som rör dem genom att unga undersöker vad som är viktigt för andra unga, och menssäkringen har varit en av de viktigaste frågorna för ungdomar i Eskilstuna under en lång tid.

“Borde vara lika självklart som toapapper”

– Mensskydd är en hygienprodukt som vi behöver och inte kan vara utan. Att behöva mensskydd påverkar förutsättningarna för att delta i skola, idrott, kultur och fritidsaktiviteter. Därför borde det inte vara en fråga som är svårare att prioritera än toalettpapper och handtork, säger en av ungdomarna i UNIK.

Leverantör av automaterna för mensskydd är företaget RedLocker. Atomaterna finns nu på Fröslunda Fritidsgård, Mötesplats Fröslunda Fröet och Fröslunda Bibliotek, Holmberget Fritidsgård, Lagersbergs Fritidsgård, Lundby Fritidsgård, Nyfors Fritidsgård och Mötesplats Nyfors, Palatzet Fritidsgård i Skiftinge, Mötesplats Skiftinge Palatzet och Skiftinge Bibliotek, Slagsta Fritidsgård, Verkstan Fritidsgård Munktell, Årby Fritidsgård, Årby Mötesplats och Årby Bibliotek, Munktellbadet, Stadsbiblioteket Eskilstuna, Kulturskolan och Torshälla Bibliotek.

Vill bryta tabun

– Vi vill använda begreppet menssäkra för att vi på det sättet vill tydliggöra att det både handlar om gratis mensskydd på toaletterna och en insats för att bryta tabun runt mens. Mensskydden ska synas och vara lika rimliga som toalettpapper på toaletterna. Inom våra verksamheter vill vi att mens ska vara pratbart, säger John Wikberg, enhetschef på Ung Fritid och Mötesplatser.

John Wikberg.

– Vi är först ut med en långsiktig, hållbar och jämlik strategi för menssäkring. Och i den ingår att mensskydden ska finnas på platser där unga är och där behoven är som störst. Så även om ungdomarna valt platserna så har vi lagt ett jämlikhetsperspektiv på platserna, så att de också motverkar sociala och ekonomiska orättvisor. Det ska inte spela någon roll om du har mens, säger John Wikberg.

Två viktiga syften med menssäkrade verksamheter

För Kultur- och fritidsförvaltningen är det viktigt att menssäkra verksamhet i kommunen från två olika perspektiv:

  • Barn och unga ges rätten att bilda och uttrycka sina åsikter, och makten att forma sina liv och det samhälle de lever i. Genom att beakta deras åsikter med respekt och öppenhet visar UNIK och förvaltningen att det spelar roll att de unga engagerar sig och driver frågor som är viktiga för unga. Det går att påverka sina liv och samhället genom att tillsammans med andra driva frågor tillsammans med beslutsfattare inom Kommunen.
  • Oavsett om du menstruerar eller inte, ska du kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor. Att menstruera ska inte vara ett hinder för att delta, och genom att menssäkra Kommunens verksamheter möjliggör man för fler att delta i olika aktiviteter, skapa en meningsfull fritid och att leva ett gott liv.

Fakta UNIK – Ungdomsdialog

UNIK är ett demokratiskt forum för inflytande och påverkan. UNIK är ett arbetssätt som syftar till att få fler ungdomar att komma till tals och få sina röster hörda. UNIK syftar också till att unga ska få veta om sina demokratiska rättigheter och vuxnas skyldigheter att lyssna. En möjlighet att vara med och väcka, driva och påverka de frågor som intresserar den som är ungdom. Som ung får man träffa Kommunens medarbetare och politiker. Frågorna kan arbetas fram i idéverkstäder. Ett praktiskt arbete för att förflytta makten och drivkraften till de unga för att konkret påverka deras tillvaro.

Fakta RedLocker

Företaget etablerades 2018 och är den första aktören för fria mensskydd på den nordiska marknaden. Automaterna har en unik teknisk funktionalitet, till exempel inbyggd reglerbar låstid som motverkar svinn och att automaten själv signalerar att den behöver fyllas på. RedLocker används idag på över 4000 olika platser i hela Europa. Du kan läsa mer om RedLocker på redlocker.se.

Läs också:

Beviljat EU-bidrag möjliggör fortsatt projekt för utsatta ungdomar i Eskilstuna