Foto: Rolf Waltersson.

Svar till artikeln: Vindkraftverk i Eskilstuna

Emil Berglund Communication Manager från Cloudberry Wind svarar här på Rolf Walterssons artikel om Vindkraftverk i Eskilstuna.

Hej.

Såg att ni gjort en artikel om vår vindkraftspark.

Vad gäller frågan kring att vi har en mängd bolag beror det på att det är praxis i branschen att starta ett nytt unikt projektbolag för varje nytt projekt dit man knyter alla tillstånd. Det är således endast för att få en tydlig juridisk struktur. Det är alltså anledningen till varför vi har flera bolag utan intäkter eller anställda.

Våra underleverantörer följer såklart svensk lagstiftning vad gäller arbetsmiljö, arbetstider etc.

Till sist Duvhällen Vindpark som är tillståndsgiven och som vi just nu håller på att detaljprojektera.

Eskilstuna gör i nuläget av med mer än tio gånger mer el än som produceras lokalt. Sundby vindpark kommer att dubbla Eskilstunas lokala elproduktion, vilket är centralt för att kommunen ska fortsätta utvecklas och företagen vara konkurrenskraftiga.

Med Duvhällen Vindpark kommer vi tillföra ytterligare 189 GWh, det motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 38 000 hushåll.

Med vänliga hälsningar

Emil Berglund
Communication Manager
Cloudberry Wind

Läs mer:

Vindkraftverk i Eskilstuna

You May Also Like