Bildskapare: kalhh / Pixabay.

Europa får Svarte Petter?

Jan Wiklunds artikel har också varit publicerad av Aktivister för fred.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg erkänner nu vad insiktsfulla människor visste för mer än ett halvår sen: Nato har ingen förmåga att förse Ukraina med den ammunition det behöver för att föra krig, den förmågan har man outsourcat. Natos löfte att göra detta var följaktligen en bluff som har lurat Ukraina att offra ett par hundratusen människors liv för ingenting.

I USA slåss nu olika fraktioner om hur man ska fortsätta. Diehards framhärdar fortfarande, men en inflytelserik grupp där bland annat deras överbefälhavare och åtminstone vissa RAND-analytiker ingår menar att det är dags att få till stånd förhandlingar och kanske rentav fred.

Vissa trevare uppges redan ha gjorts. Men i Europa är det svårt att hitta någon liknande insikt.

Kanske är det omöjligt; så mycket prestige har lagts ner. Och behovet av en yttre fiende är så stort. Inte minst har de moraliska brösttonerna varit så djupa – på något sätt har Rysslands folkrättsbrott ansetts som så oändligt mycket större än diverse Natoländers i Irak, Afghanistan och Libyen att det vore en moralisk härdsmälta att ens tala med förövaren. Man är – men låt oss hoppas att jag har fel – hellre beredd att gå in i kärnvapenkrigets vansinne för att hitta den skyldige där.

Det är hur som helst inte omöjligt att USA drar sig ur, fortsatt krig kan bli en belastning för Biden i nästa val. Och att Europa får stå med Svarte Petter.

Det vore i så fall priset för europeiska regeringars lättvindiga köp av av amerikanska neo-cons kallakrigsretorik och US-amerikanska liberalers moralpositioneringspolitik. Eller om man så vill, priset för att europeiska regeringar har hållit USA i kjolarna i årtionden istället för att se till sina egna intressen. Till vilka knappast hör en ny järnridå.

Eller, om man går på det allra mest omedelbara, priset för det dåliga omdömet att försöka expandera EU in över Ukraina trots att man borde ha insett att detta skulle skapa dödlig konflikt där någon sådan tidigare inte fanns.

Jan Wiklund

You May Also Like