Från en redan hög placering på listan över Sveriges miljöbästa kommuner till en ännu bättre!

Eskilstuna tar kliv framåt som miljökommun

Plats 11 av 290 tillhör Eskilstuna när Aktuell Hållbarhet, i samarbete med Miljöbarometern, presenterar sin kommunrankning “Miljöbästa Kommun”. Och det är fyra platser bättre än förra årets rankning och en glädjande bekräftelse på att Eskilstuna är på rätt väg.

Aktuell Hållbarhet segmenterar även kommunerna efter storleksordning och geografiskt läge. Här ingår Eskilstuna i gruppen “mellanstora städer och kommuner nära mellanstora städer” tillsammans med 109 andra kommuner och tilldelas plats 8.

Bäst i Sörmland

Samtliga sju kommuner som rankas högre än Eskilstuna i denna grupp återfinns på topp tio-listan sett över hela landet. Det är alltså en åttondeplats i hård konkurrens och med mersmak. Tittar man på rankningen i Sörmland är Eskilstuna bäst i länet på plats 1 av 9 kommuner.

Den riktigt sifferintresserade kan även titta på snittplaceringen över samtliga år rankningen har genomförts, 2009 till 2023. Precis som i år hamnar Eskilstuna på plats 11, vilket understryker Eskilstunas profil som en stark aktör inom miljö- och klimatfrågor i det offentliga landskapet. Guldmedaljen 2023 tilldelas Lunds Kommun, som jämfört med 2022 bytte plats med grannen Malmö som därmed petades ner till andra plats.

Plan och strategi

Rankningen baseras på kommuners arbete i 27 olika ämnesområden. Det kan exempelvis vara om kommunen har ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan, har en strategi om att arbeta för fossilbränslefria lösningar, hur man minskar användningen av farliga kemikalier i verksamheten, om man köper in eller producerar förnybar energi, om man främjar återvinning och återbruk av elektronik, eller om man har en aktuell koldioxidbudget. Förutom detta tillkommer också en rad annan miljödata och klimatdata.

Hela rankningen och kommunjämförelser går att läsa på Miljöbarometerns hemsida: Sveriges Miljöbästa Kommun 2023 – Aktuell Hållbarhet Kommunrankning (miljobarometern.se)

Läs också:

Nu testas godstransport på cykel i Eskilstuna Kommun