“Vi solidariserar oss med det ukrainska folket – inte med statsapparaten”

Peter Widén som sitter I Socialistisk Politiks styrelse svarar här på två inlägg som publicerades i Internationalen nr 10/2022, där Internationalens och Socialistisk Politiks ställningstagande i frågan om Ukrainakriget kritiserades.

Jan … Läs mer ““Vi solidariserar oss med det ukrainska folket – inte med statsapparaten””

Läs mer

Eskilstuna överväger att avsluta vänortssamarbetet med den ryska staden Gatchina!

Sedan 2006 har Eskilstuna varit så kallad vänort med den ryska staden Gatchina. Men med anledning av Rysslands invasion av Ukraina väger Eskilstunas argument tungt för att nu avsluta vänortssamarbetet. Det … Läs mer “Eskilstuna överväger att avsluta vänortssamarbetet med den ryska staden Gatchina!”

Läs mer