Skolplansch medeltida ting.

Nämndemannens dag

15 mars är det nämndemannens dag. Nämndemän, lekmannadomare, är en ifrågasatt grupp i vårt samhälle.

Varför ska vi ha domare som inte är juridiskt utbildade? Låt proffsen sköta dömandet, de vet bäst, brukar det låta.

Systemet med nämndemän kan spåras tillbaka till medeltiden. Ordet nämndeman lär komma från att byäldsten valde ut, nämnde, ett antal av byns kloka män, det var ett manssamhälle även då, att döma när någon brutit mot lagen. Tanken var att brottslingen skulle dömas av sina gelikar.

Men det gällde inte bara vid brottslighet utan även vid tvister.

Det systemet har levt kvar ända in i vår tid. Nämndemännen representerar folket och utses av kommunfullmäktige. Det betyder inte att man som nämndeman ska företräda något parti. Man är inte socialdemokratisk nämndeman, centerpartistisk nämndeman och så vidare. Man ska lämna den partipolitiska ryggsäcken hemma när man sitter som nämndeman.

Detta system har kritiserats. En del menar att partierna över huvud taget inte bör utse nämndemän. Andra menar att systemet bör reformeras så att en del av nämndemännen kan utses även från andra ideella organisationer i civilsamhället. En tanke jag sympatiserar med.

En del menar att det bara ska vara sakkunniga och juridiskt utbildade som dömer. Något jag tycker vore olyckligt om man vill att en jury ska bestå av folkvalda så långt som möjligt. Jurister kommer ju oftast från medelklass eller övre medelklass, och skulle därmed snedvrida det folkliga perspektivet.

Dessutom har även utbildade jurister sina politiska sympatier och antipatier. Men de behöver inte “skylta” med var de står politiskt. Statistiken visar dock att högutbildade i större utsträckning har borgerliga värderingar. Något att tänka på om man tror att grundvärderingar påverkar hur människor blir bedömda och dömda.

Blir det bättre om enbart utbildade jurister, oftast med borgerliga värderingar, sköter skuldfrågan och straffpåföljden?

Numera har vi dessutom juridiskt utbildade domare som komplement till nämndemännen som ger sin syn på hur lagen bör/ska tolkas utifrån praxis. Vid domen har allas röst lika värde. Den juridiskt utbildade domaren och nämndemännen har en röst vardera.

PS. Jag har egen erfarenhet som nämndeman även om det är många år sedan.

I Sverige finns ungefär 8 000 nämndemän. De är valda i fyraårsperioder på samma sätt som de som är politiskt valda till kommunfullmäktige och de politiska nämnderna.

Nämndemännens Riksförbund ger ut tidningen “Nämndemannen”

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like