Under förra årets anmälningsperiod tog MDU emot nästan 38.000 anmälningar till program och kurser…

Idag öppnar anmälan till utbildningar vid MDU!

Idag tisdag öppnar anmälan till utbildningar som startar i höst. Vid Mälardalens Universitet (MDU) finns bland annat lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar och vårdutbildningar – och konkurrensen om platserna är stor.

– Inför förra hösten, liksom inför våren, har det funnits extra stort intresse av att utbilda sig, och coronapandemin och osäkerheten på arbetsmarknaden kan vara en del av förklaringen. Denna anmälningsomgång tror vi på fortsatt högt söktryck, men om möjligen något lägre anmälningssiffror, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDU.

I dagsläget pluggar cirka 20.000 studenter vid Mälardalens Universitet. I lärosätets utbud finns 52 utbildningsprogram på grundnivå, 27 på avancerad nivå och cirka 1000 kurser. Några utbildningar som går att söka till just nu är inom folkhälsa, innovation och energi – hela listan finns på mdu.se.

Nytt för i år är satsningen på programmet kompletterande pedagogisk utbildning, som riktar sig till personer med en färdig examen som vill få ut en grundlärarexamen 4-6 i Ma/No/Teknik.

Digitalt öppet hus nu på torsdag

Den som har frågor eller fortfarande är osäker på sitt utbildningsval kan besöka MDU:s digitala öppet hus nu på torsdag (den 17 mars) eller kontakta universitetets studievägledare som kan guida rätt i den utbildningsdjungel som finns.

Under förra årets anmälningsperiod tog MDU emot 37.950 anmälningar till program och kurser.

Viktiga datum att hålla koll på:

  • 15 mars: Webbanmälan öppnar
  • 19 april: Sista anmälningsdag
  • 21 juni: Sista kompletteringsdag
  • 12 juli: Antagningsbesked med svarskrav
  • 22 juli: Sista svarsdag
  • 28 juli: Andra antagningsbeskedet

You May Also Like