Från vänster: Elin Johansson, Peter Sigurd och Heléne Pettersson…

Polisen föreläser för elever på SFI i Eskilstuna

Vuxenutbildningen i Eskilstuna arbetar tillsammans med externa aktörer för att ge elever ökade kunskaper om olika samhällsfunktioner. Räddningstjänsten, Polisen och Kommunens enhet för budget- och skuldrådgivning är de samhällsfunktioner som i år besöker SFI (Svenska För Invandrare) för att ge information om sina uppdrag och svara på elevernas frågor.

Nu i veckan besökte kommunpoliserna Elin Johansson och Peter Sigurd SFI i Eskilstuna för att prata om vilka rättigheter och skyldigheter vi som invånare har. Drygt 300 elever uppdelat på de två passen deltog på föreläsningarna.

“En helt annan bild av polisen”

– Många elever som kommer från andra delar av världen har en helt annan bild av Polisen än den vi har här i Sverige, berättar kommunpolis Elin Johansson.

Elin Johansson.

– Syftet med att besöka SFI är dels att informera om vad som förväntas av oss som invånare i Sverige, och dels att skapa en relation med eleverna, säger Elin Johansson.

Under passets gång går Elin Johansson och Peter Sigurd igenom lagstiftning inom olika områden, såsom trafik, vapen, narkotika och familjerelaterade brott. De pratar också om yttrandefrihetslagen och om Polisens uppdrag att hjälpa och skydda invånare med målet att förebygga brott och skapa trygghet. Eleverna visar stort intresse och kommunpoliserna får många frågor. Föreläsningen avslutas med att Elin Johansson och Peter Sigurd berättar att de finns tillgängliga på skolan hela dagen för fler frågor.

– Vi är här för elevernas skull. Vi hoppas också att vår närvaro bidrar till att eleverna sprider kunskap vidare om Polisens uppdrag i sina kontaktnät, säger Peter Sigurd.

Besök hos Räddningstjänsten

– Nu under hösten kommer handläggare från Kommunens budget- och skuldrådgivning för samma upplägg. Att bjuda in olika samhällsfunktioner för information och dialog är uppskattat hos våra elever. Arbetet fortsätter framöver då eleverna också kommer att få göra besök hos Räddningstjänsten, berättar kvalitetsutvecklare Heléne Pettersson.

Läs också:

Nu erbjuder Eskilstuna SFI till ukrainare

You May Also Like