– Jag beklagar utfallet. Jag anser att detaljplanens ställningstaganden var väl underbyggda, säger Stadsbyggnadsnämnden ordförande i Eskilstuna, Sarita Hotti (S). Bilden föreställer stadsdelen Munktellstaden i Eskilstuna – i bakgrunden reser sig det höghus på 55 meter som Kommunen ville bygga i området, men som nu inte tycks bli av…(Illustration: Tyréns)

Inget höghus – Regeringen säger nej till Eskilstunas överklagande om kvarteret Nötknäpparen

Regeringen har nu avslagit Eskilstuna Kommuns överklagan gällande kvarteret Nötknäpparen i stadsdelen Munktellstaden. Därmed ligger Länsstyrelsens tidigare beslut fast om att upphäva detaljplanen i det så kallade Slakthusområdet.

Regeringen har meddelat sitt beslut angående Eskilstuna Kommuns överklagande av Länsstyrelsens tidigare upphävande av detaljplanen för Nötknäpparen 22 med flera i Slakthusområdet i Eskilstuna. Regeringen går alltså på Länsstyrelsen Sörmlands linje och avslår därmed Kommunens överklagande. Detaljplanen har varit föremål för en juridisk process, och Regeringens beslut stärker nu Länsstyrelsens ursprungliga upphävande av planen. Detaljplanen som skulle möjliggöra ett högre hus med bostäder, kontor, hotell och handel kommer därmed inte att gälla.

Kommunen ville bygga ett 55 meter högt hus i området… (Illustration: Tyréns)

Byggnaden var tänkt att bli 55 meter hög och innehålla 16 våningar. Den skulle därmed ha blivit nästan lika hög som Klosters Kyrka och onekligen förändrat stadsbilden i området, men nu tycks det alltså inte bli något av med det.

“Jag beklagar utfallet”

– Regeringen har nu tagit ställning till överklagandet från Länsstyrelsen och jag beklagar utfallet. Jag anser att detaljplanens ställningstaganden var väl underbyggda. Dock anser de att det är för högt och då får vi se hur vi nu väljer att göra, säger Stadsbyggnadsnämnden ordförande i Eskilstuna, Sarita Hotti (S).

Sarita Hotti

Eskilstuna Kommun kommer nu att behöva ompröva framtida utvecklingsstrategier inom det aktuella området. Nyligen invigdes den nya Munktellskolan i samma område.

Läs också:

Höghus byggs ovanpå Strigeln i Eskilstuna

10-våningshus föreslås byggas på nuvarande grusplan i Eskilstuna

Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

You May Also Like