SFI (Svenska för invandare) bedrivs bland annat på Komvux i centrala Eskilstuna…

Nu erbjuder Eskilstuna SFI till ukrainare

På Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens möte togs nyligen beslut om att erbjuda ukrainare som befinner sig i Eskilstuna på massflyktsdirektivet att läsa SFI (Svenska för invandrare). Regeringen gav i våras klartecken för kommuner att kunna erbjuda SFI till ukrainare, något som tidigare inte varit möjligt på grund av ukrainares speciella status som massflyktingar. Den 1 juni trädde den nya förordningen i kraft.

Det finns cirka 150 ukrainare i Eskilstuna idag som är här på massflyktsdirektivet. Av dem finns drygt hälften i kommunens projekt Care for Ukraine, som syftar till att deltagarna ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom olika insatser, till exempel undervisning i svenska, vägledning, arbetsmarknadskunskap och samhällsorientering.

“Stor efterfrågan”

– Efterfrågan från ukrainare att läsa SFI har varit stor, berättar nämndordförande Åsa Salo (M). Nu är lagstiftningen på plats, och språket är vägen in i samhället och nyckeln till integration, säger hon.

– Ansökan till SFI är öppen för ukrainare, och nästa SFI-start är den 28 augusti, berättar Veronica Haugdahl Eklind, rektor för vuxenutbildning. Alla som söker till SFI hamnar i samma kö, vilket innebär att en del elever kan komma att erbjudas plats först till nästkommande start, som är den 2 oktober, säger hon.

Läs också:

Projekt i Eskilstuna ska stärka invånare från Ukraina på arbetsmarknaden

You May Also Like