DCA-avtalet kan liknas vid en kapitulation

Har du inte hört talas om DCA? Du är inte ensam, det har inte de flesta. Den 18 juni fattar riksdagen beslut angående DCA-avtalet som innebär att USA ska få ha sjutton militärbaser i Sverige. Det är ett bilateralt avtal, alltså enbart mellan USA och Sverige och är inte nödvändigt för att vara med i NATO.

Avtalet är mycket långtgående och kan liknas vid en kapitulation. Till exempel undantas inte kärnvapen i avtalet och Sverige får ingenting i gengäld utan ska betala kalaset. Uppsägningstiden är tio år till skillnad från NATOs som bara lär vara ett.

Detta är inget lyxproblem. Sverige har högt anseende i världen och kan fortfarande göra en positiv skillnad. Att utvidga det totala världskrig man planerar för är heller ingen välgärning. Den glada och tråkiga nyheten är att det krävs två tredjedelars majoritet i riksdagen. Den glada nyheten är att beslutet därför kanske kan bordläggas, den tråkiga nyheten är att detta är en destruktiv grundlagsändring som hastas fram.

Har USA lurat skjortan av svenska politiker? Är de köpta? Är de hotade? Är de maktgalna? Och vad har hänt med journalistkåren? Det minskar knappast risken för krig att USA avancerar. Om DCA går igenom så lär det komma en rejäl rekyl när det svenska folket tappar förtroendet för ledarskiktet.

Är en tredjedel av riksdagens politiker tillräckligt hederliga och orädda för att rösta för bordläggning? Vet man med sig att DCA, defence cooperation agreement, inte skulle vinna en folkomröstning? Kan vi inte prata om det här? Bordlägg DCA!

-J Torben Staehr, debattartikel i Arbetaren

https://www.arbetaren.se/2024/06/13/bordlagg-dca/